Hva er artroskopi og hvorfor gjøres artroskopi?

Artroskopi er undersøkelse av et ledd med et kikkertinstrument, med en sterk lyskilde og et videokamera. De ulike strukturene i leddet kan undersøkes uten at selve leddet åpnes. Sykelige tilstander eller skader kan ofte opereres gjennom artroskopet. Eksempel på dette er skade av menisken og korsbåndskader i kneet. Artroskopi kan gjøre i de fleste ledd. Kneleddet er det leddet hvor artroskopi blir utført oftest.

Hvilken bedøvelse gies ved artroskopi?

Inngrepet kan utføres i lokalbedøvelse, ryggmargsbedøvelse eller en kortvarig lett narkose.

Kan artroskopi gjøres poliklinisk eller må jeg innlegges på sykehus for å få det utført?

Dette avhenger av hvilket ledd som skal artroskoperes og hvor omfattende undersøkelsen blir. En enkel artroskopi i kneleddet med for eksempel en skade på menisken, kan i de fleste tilfeller gjøres poliklinisk. Artroskopi av skuldre og ankler vil oftest kreve sykehusinnleggelse.

Hvor lang sykemelding må du gjøre regning med etter en artroskopi?

Dette er også avhengig av hvilket ledd det dreier seg om og hvor omfattende undersøkelsen er. En artroskopi i kneleddet med mindre skade, for eksempel meniskskade, krever vanligvis et par ukers sykemelding avhengig av hvilken job du har.