Hvilke ledd kan skiftes ut med kunstige ledd?

Mange ledd i kroppen kan skiftes ut med kunstige ledd, for eksempel hofte-, kne-, ankel-, tær, finger-, albue- og skulderledd. Hofte- og kneleddene er de vanligste leddene som skiftes ut med kunstige ledd. Disse kunstige leddene har man etterhvert fått stor erfaring med. Andre kunstige ledd operasjoner utføres oftest på pasienter med spesielle sykelige leddlidelser, som for eksempel leddgikt.

Hva er det som avgjør om jeg skal få operert inn et kunstig ledd?

Resultatene av kunstig leddoperasjoner er ikke alltid vellykkede. Det kan tilkomme komplikasjoner, som for eksempel infeksjon eller løsning av det kunstige leddet. En kunstig leddoperasjon er ikke en lettvint løsning på moderate smerter. Du skal i de fleste tilfeller ha langvarige smerter, som innskrenker den daglige aktivitet betydelig, før en kunstig leddoperasjon er aktuelt. Røntgenbildet som blir tatt av det aktuelle ledd skal vise typiske forandringer. Alder og eventuelle andre sykdommer taes også med i betraktningen før du blir anbefalt kunstig leddoperasjon.

Hvor lenge varer et kunstig ledd?

Det forskes hele tiden på å komme frem til bedre leddproteser. Varigheten av et kunstig ledd er begrenset, uten at man kan gi en bestemt tidsangivelse for det.

Er det aldersgrense nedad eller oppad for å få operert inn kunstig ledd?

På grunn av begrenset holdbarhet av et kunstig ledd er det riktig å vente lengst mulig med operasjonDet er ingen absolutt grense nedad eller oppad i alder. Målet er at det kunstige leddet holder i pasientens levetid. En ny operasjon med skifte av det utslitte kunstige leddet kan være komplisert. Operasjoner med kunstige ledd regnes for å være mellomstore operasjoner. Pasienten må være i vanlig god allmenntilstand, og risikoen ved operasjonen må stå i forhold til nytteverdien.