Hvilke medikamenter finnes for lidelser i muskel skjelett systemet og hvilken virkning har disse medikamentene?

Antiflogistika (midler mot betennelse i muskler, bånd og ledd) og lettere smertestillende tabletter er vanlig å bruke ved skader i muskler og skjelett.

Antiflogistika er en samlebetegnelse på medisiner som virker dempende på irritasjonen som oppstår i muskelskjelettsystemet ved smerter. Det fines en rekke medikamenter I denne gruppen, f.eks Ibux, Brufen, Voltaren, Brexidol, Orudis, Napren etc. Noen av disse fåes uten resept, men de fleste. er reseptbelagt.. Dette er preparater som ofte har god smertestillende effekt ved akutte skader.

Av lettere smertestillende er Paracetamolpreparatene, så som Pinex og Paracet, de vanligste. Acetylsalisylsyrepreperater; Globoid, Albyl, Novid og Dispril, bør brukes med forsiktighet på grunn av bivirkninger.

Sterkere smertestillende medisiner, som Paralgin og Pinex Forte er reseptpliktige.

Muskelavslappende medikamenter kan ofte være god tilleggsbehandling.

Hvilke bivirkninger har disse medikamentene?

Paracetamolpreparatene brukt kortvarig i anbefalte doser har få bivirkninger. Overforbruk, spesielt hos alkoholikere, kan skade leveren.

Acetylsalicylpreparatene virker irriterende på mageslimhinnen og kan gi smerter i magen. Det kan utvikle seg magesår. Her er alkoholikere utsatt. Preparatene kan også gi økt blødningstendens.

Antiflogistikapreparatene kan gi magesmerter med ubehag i mellomgulvet. Dette kan være tegn på magesår. Det er den mest alvorlige bivirkning av disse preparatene. Andre bivirkninger er hodepine, tretthet, søvnløshet, lett øresus, svimmelhet, kvalme og oppkast. Antiflogistikapreparatene må ikke brukes av blødere eller personer med magesår. Personer som har astma eller bruker det blodfortynnende midler som Albyl eller Marevan, må utvise forsiktighet ved bruk av de nevnte medikamenter.