REVMATISME - KRONISKE LEDDSYKDOMMER
Forfatter: Norsk Revmatikerforbund

Reiters sykdom og leddbetennelse utløst av tarm- og urinveisinfeksjoner

Hva er Reiters sykdom?

Reiters sykdom er en betennelsesaktig revmatisk sykdom. Andre sykdommer i denne gruppen er leddgikt, Bekhterev, og leddgikt forbundet med psoriasis.

Reiters Sykdom defineres som en kombinasjon av leddgikt, øyekatarr og urinrørskatarr. Sykdommen finnes hovedsakelig hos menn og for 85% begynner den i aldersgruppen 16-34 år. Er det ikke øyekatarr og urinrørskatarr, men bare leddbetennelse, kalles dette reaktiv artritt, dvs. leddbetennelse som reaksjon på enkelte infeksjoner en har hatt.

Hva er typiske symptomer på Reiters sykdom?

Symptomer fra ledd starter vanligvis 1-3 uker etter en periode med urinrørsutflod eller diaré. Sistnevnte symptomer kan være milde og forbigående, og blir derfor ofte neglisjert. Leddsymptomer er dominerende. De fleste har også feber i startfasen, og et moderat vekttap forekommer. Artritt opptrer hyppigst i vektbærende ledd. Knær og ankler blir først angrepet. Det oppstår også i mindre ledd som tå-og finger-ledd.

Sykdommen faller vanligvis til ro i løpet av noen uker til måneder. Tendensen til tilbakefall er relativt stor dvs.omkring 60% får tilbakefall.

Hva er årsaken til Reiters sykdom?

Den egentlige årsaken er ukjent. Det er mulig at Reiters kan utløses av visse mikrober ved tarminfeksjon og urinveisinfeksjon. Reiters sykdom har også visse likheter med Bekhterev ved at det er en overvekt av pasienter med en spesiell vevstype kalt HLA-B27.

Er det noe jeg kan gjøre eller unngå for å bli bedre?

Som ved andre revmatiske betennelses-sykdommer står egentrening og tilpasning sentralt. Leddvern, med småhjelpemidler som tilpasset kjøkkenutstyr, støtteskinner, tilpasset fottøy ol., og forandring av vaner og arbeidsteknikker er viktig. I akutte faser med feber, nedsatt allmenntilstand og betydelig leddsymptomer, er avlastning av leddene, eventuelt sengeleie, å foretrekke.

Når bør jeg kontakte lege og når kan symptomene betraktes som uskyldig?

Leddplagene starter ofte akutt, og det kan føre til betydelig funksjonsnedsettelse i perioder. Sykdommen begrenser seg ofte til 4-6 ledd. Sykdomsbildet er i de fleste tilfeller lett. Varig nedsatt leddfunksjon forekommer meget sjelden. Søk lege tidlig ved leddbesvær.

Hvordan finner legen ut at jeg har Reiters sykdom?

Antall hvite blodlegemer øker betydelig og blodprosenten kan være nedsatt. En revmatoid faktor, som ofte finnes i blodet hos pasienter med kronisk leddgikt, mangler.

Personer med Reiters Sykdom har heller ikke revmatiske knuter.

Hva er behandlingen av Reiters sykdom?

Dersom du må holde sengen er, bør det snarlig startes opp med fysioterapi for å forhindre feilstillinger og muskelsvekkelse. For å gjennomføre et fysikalsk-medisinsk opptreningsprogram forutsettes at man er noenlunde smertefri. Man oppnår dette ved å gi betennelses-hemmende medikamenter og derved dempes også smertene. I lettere tilfeller brukes ofte vanlige smertestillende medisiner. Ved mer langvarig sykdoms kan det komme på tale med kortisonbehandling, som er et av de sterkeste behandlingspreparater mot betennelsesaktige sykdommer.

Blir jeg frisk av Reiters sykdom?

Reiters sykdom er en kronisk sykdom. Av den store gruppen med betennelsesaktige revmatiske sykdommer, er kanskje Reiters totalt sett den enkleste å behandle og går i ca. halvparten av tilfellene over ettter noen måneder, andre kan få tilbakefall og andre utvikler kronisk leddbetennelse.