Hva er lupus?

Lupus er latins og betyr ulv.

Lupus er en sykdom som innebærer forandringer i kroppens normale immunforsvar. Pasienten danner overskudd av spesielle antistoffer i blodet. Antistoffene angriper cellekjerner i kroppens vev. De kan direkte eller indirekte forårsake funksjonsforstyrrelser i kroppens organer.

Således er lupus på en måte en blodsykdom. Antistoffene kan slå seg ned i f.eks huden og gi utslett. Dette er den minst utbredte form. Det finnes også en form som angriper flere organer som blodårene, nyrene, hjernen, lungene, tarmene og leddene.

Lupus i huden kan gå over til den sistnevnte flerorgantypen.

Inntil nylig ble lupus betraktet som en alvorlig og sjelden sykdom som førte til nyreskade og døden. Nyere viten har avkreftet dette. De fleste pasienter med lupus har et mildt sykdomsforløp og normale leveutsikter.

De fleste med lupus er unge kvinner, særlig i tenårene og i tyveårene. Den oppstår sjelden etter fylte 45 år.

Hva er de typiske symptomene og sykdomsutviklingen ved lupus?

Lupus er en sykdom med mange ytringsformer. Den kan begynne akutt, eller den kan utvikle seg langsomt med bare få symptomer slik at det er vanskelig å påvise sykdommen. Den kan også være en forbigående sykdom. Tidlig diagnose og mer effektiv behandling innebærer at de fleste mennesker med LUPUS kan leve som normalt.

De fleste organer kan angripes og symptomene er avhengig av hvilke organer som angripes

Lupus har et svingende forløp med gode og dårlige sykdomsperioder. Det er heller ikke uvanlig at en sykdom som begynner akutt, kan gå helt tilbake under behandling. I en periode med aktiv sykdom er de vanligste plagene influensalignende symptomer med feber, slapphet, hodepine, muskel- og leddsmerter. Utslett av ulike typer er vanlig. Er bare huden angrepet er det ofte et typisk sommerfugl-lignende rødt utslett over neserygg og kinn! . På engelsk kalles det "bat`s wing disease".

Depresjon eller senket stemningsleie er også vanlig. Symptomene blir gjerne verre forut for menstruasjonen.

Sykdommen kan angripe alle ledd, men som regel springer den fra ledd til ledd. Lymfeknutene kan bli hovne. Ved soling og under graviditet kan symptomene bli verre.

Hva er årsaken til lupus?

Årsaken til lupus er ukjent. De antistoffene som uten kjent årsak dannes mot eget vev forårsaker betennelse og reaksjoner i de ulike organer. Mye tyder på at både arvelige-, hormonelle faktorer og infeksjoner kan medvirke til sykdomsutviklingen.

Enkelte legemidler kan gi sykdomsbilder som ligner lupus, men symptomene forsvinner om man slutter med medisinen.

Er det noe jeg kan gjøre eller unngå for å bli bedre?

Unngå solbading som i mange tilfeller kan aktivisere sykdommen. Selv solkremer med høy solfaktor har liten effekt. Ellers har bedre bruk av medikamenter gjort at de fleste med lupus nå kan leve et tilnærmet normalt liv.

Når bør jeg kontakte lege og når kan symptomene betraktes som uskyldige?

Symptomene fra lupus er meget varierte og kan lett medføre at den blir forvekslet med andre revmatiske sykdommer. Rødlig utslett på kinnene med sommerfugl form er vanlig, sammen med mange andre utslett. Håravfall er vanlig ved aktiv sykdom. De fleste med lupus merker verking og smerter i kroppen. I aktive faser kan dette forekomme over hele kroppen og omfatte smerter både i muskler, leddbånd og ledd, som gjør at man lett forveksler lupus med leddgikt. Senebetennelse er en vanlig plage ved lupus, særlig fingrene angripes. Symptomer fra andre organer kan komme. Søk lege når du får symptomer.

Hvordan finner legen ut at jeg har lupus?

Lupus kan hos de fleste oppdages ved hjelp av en blodprøve. Kjennetegnet på aktiv lupus er påvisninger av visse antistoffer i blodet. Det kan også være nødvendig å ta biopsi, dvs. vevsprøve fra hud og nyrer.

Hva er behandlingen for lupus?

Sentralt i behandlingen står bruk av betennelsesdempende medikamenter, antimalariamidler, steroider og immundempende behandling.

Blir jeg frisk av lupus?

Lupus er en kronisk sykdom, selv om den kan være forbigående for enkelte. Mange blir nå behandlet så tidlig at normal livsførsel kan påregnes. Hvis man er hardt angrepet kan sykdommen være dødelig.

Men utsiktene til bedring for pasienter med lupus har blitt atskillig bedre gjennom de siste årene. Det skyldes i hovedsak større mulighet for å diagnostisere de mildere former av sykdommen.