REVMATISME - KRONISKE LEDDSYKDOMMER
Forfatter: Norsk Revmatikerforbund

Sex og samliv ved revmatiske sykdommer


Revmatismens generelle innvirkning

Tidligere trodde man at revmatikere, og spesielt personer med leddgikt, hadde til dels betydelige seksuelle problemer. Nyere undersøkelser viser et mer nyansert bilde. De fleste er seksuelt aktive.

Det som går igjen som problemer på dette området er smerter, tretthet og stivhet som hemmer seksuell utfoldelse. Det er imidlertid store forskjeller.

Sykdom og særlig kronisk sykdom har en tedens til å tære på selvfølelsen. Det er mange grunner til det. Lidelsen kan isolere mange fra omverdenen. Usikkerhet med hensyn til langtidsutsiktene for arbeid, familieliv og en selvstendig tilværelse kan være vanskelige å leve med. Mer eller mindre uttalt deformering av kroppen gjør ikke situasjonen enklere, særlig ikke med tanke på spørsmålet om å være tiltrekkende som mann eller kvinne. Hovne ledd, innsunket muskelvev og operasjonsvev føles og synes sterkere i intime situasjoner.

Bitterhet, sinne og selvhat følger ofte i kjølevannet av hjelpeløsheten i dårlige sykdomsfaser. Også depresjoner og fortvilelse virker hemmende.

Åpenhet og kommunikasjon mellom partnerne er svært viktig, men slike problemer er ofte vanskelig å snakke om. Av og til kan man til og med si det mottsatte av hva man egentlig mener. Det er kjent at selvforakt er ganske utbredt blant personer med kroniske sykdommer og funksjonshemminger.

Se forøvrig mer under Sex og kroniske sykdommer