REVMATISME - KRONISKE LEDDSYKDOMMER
Forfatter: Norsk Revmatikerforbund

Hvordan bedre samlivet?

Hva kan vi gjøre?

Smerter er et viktig problem. Det er nesten ikke mulig å fungere seksuelt når man har vondt. Men det er mange grader av smerte. To forhold er viktige. For det første å finne ut hvor smertene sitter og for det andre finne midler til å redusere eller helt fjerne smertene. Varme bad er en mulighet. Veiledning og oppmuntring til å finne frem til kroppsstillinger som fremkaller mindre smerte er viktig. Medikamenter kan være av betydning for å dempe smerter og påvirke muskelstivhet, slik at samleie lettere kan gjennomføres.

Smerter skal på ingen måte bagatelliseres, men vi må ikke glemme at smerter også i mange tilfeller kan være et godt påskudd for å slippe unna seksualitet. Man føler kanskje en aldri så liten trang til å ta hevn, til å straffe. Det er lurt noen ganger å tenke litt gjennom hvordan man bruker sine plager til å oppnå kontroll over omgivelsene.

Erfaring viser at det ofte er nyttig å få satt ord på disse tingene selv om man føler det truende. Det går oftest mye bedre enn man tror. Poenget er at det ikke bare er den med revmatisme som har disse tankene. Også partneren går rundt og sliter med dem, uten å sette ord på dem.

Hva kan jeg gjøre med tretthet og slapphet?

Tretthet og slapphet er en annen viktig side ved mange revmatikeres tilværelse. Trettheten er en del av selve sykdomsprosessen og er særlig fremtredende ved aktiv sykdomsfase.

Tretthet og slapphet kan i noen grad bekjempes ved pågangsmot, ved aktivitet, ved ikke å la seg slå ned. Pågangsmot er ikke noe man får gratis, det må utvikles og jobbes med.

Hva hvis sykdommen medfører at jeg har bevegelsesinnskrenkninger?

Dette er en annen side av det seksuelle samliv man kanskje ikke har gitt tilstrekkelig oppmerksomhet. Hvilke begrensninger foreligger? Hvilke ledd og muskeler er påvirket av sykdommen? Er det mulig for partene å finne frem til andre samleiestillinger? Kan man snakke sammen om det? Nå er ikke samleie det eneste form for seksuell aktivitet. Det finnes andre måter å finne tilfredstillelse på. Kjæling, klapping og stimulering av hverandres kjønnsorganer kan gi rike opplevelser. Men slikt krever en viss åpenhet, og man må ihvertfall våge å prøve noe nytt.

Se forøvrig mer under Sex og kroniske sykdommer