Hvorfor blir man slapp av og til?

Det er mange årsaker til slapphet.

Man kan bli slapp etter store fysiske anstrengelser, det samme gjelder psykiske påkjenninger som sorg, stress, hverdagsproblemer i forhold til familie, seksualliv, økonomi og arbeidssituasjon.

Det å bruke medisiner, for eksempel beroligende eller sovemedisin er ofte grunn til slapphet.

Kan slapphet være tegn på sykdom?

Slapphet er ofte tegn på sykdom. Det er en av de vanligste årsaker til at folk går til legen.

Alle akutte infeksjonssykdommer som forkjølelse, influensa, bronkitt, lungebetennelse og blærekatarrer kan medføre slapphet.

Andre sykdommer kan også vise seg med slapphet. For eksempel jernmangel og blodmangel, hjertesykdommer, hormonforstyrrelser og underliggende kreftsykdommer.

Slapphet er et av de viktigste symptomer ved depresjon. Slapphet kan ofte være en bivirkning av medisiner.

Når skal du gå til lege med slapphet?

Opplever du slapphet du ikke er vant til kan du vente et par uker for å se om det går over før du går til lege. Er det derimot andre plager samtidig, slik som feber, unormal tørste eller at du føler deg syk, er det grunn til å gå til legen fortere.

Hvis barn plutselig blir slappe uten noen kjent årsak bør du tenke på om det kan ha vært utsatt for en skade eller spist noe farlig.

Det er riktig å gå til lege raskere med et slapt barn enn det en voksen person bør gjøre. Med et uvanlig slapt barn er det riktig og viktig å få barnet undersøkt av lege samme dag.

Er det noe jeg selv kan gjøre mot slapphet?

Ta følelsen på alvor. Tenk igjennom mulige årsaker i forhold til det som nå er nevnt. Jobber du for mye? Har du flere, uløste problemer som tynger deg? Kanskje sørger du enda over noen eller noe du har mistet.

Det kan være lurt å måle temperaturen og tenke igjennom og kontrollere om matlysten, vekten og avføring er forandret.

Ikke utsett deg for store påkjenninger - sørg for å få nok hvile.

Er slapphet et signal om at du bør endre livsstilen?

Hva kommer til å skje hos legen?

Legen vil nok ta slapphet på alvor. Gjennom samtale og undersøkelse vil han lete etter tegn til sykdom.

Hos kvinner kan legen også mene at det kan være nødvendig med en underlivsundersøkelse. Hos menn over 50 år kjenner han ofte på prostatakjertelen.

Det er lurt å ta med en urinprøve til legen og ha målt temperaturen de siste dagene før undersøkelsen. Legen vil ofte finne det nødvendig å ta prøve av blodet.

Det kan være behov for videre undersøkelser i sykehus for å påvise årsaken til slappheten.

Hva med slapphet hos barn?

Barn som er ulykkelige kan ofte vise det ved slapphet. Barnehagepersonell og lærere er oppmerksomme på dette og vil kanskje be foreldrene ta kontakt med lege for å få barnet undersøkt.

Sykdom kan gi slapphet hos barn på samme måten som hos voksne.