Spørsmål: Min kone har en kronisk sykdom og er helt avhengig av medisiner for å klare seg sånn noenlunde. Jeg legger ved hennes medisinliste så du kan se hva hun bruker. Legen på sykehuset har sagt at min kone kanskje må bytte hovedmedisinen. Legen har ikke sagt helt hvorfor, men både min kone og jeg satt med en klar følelse av at det var fordi sykehuset ønsker å spare penger. Det har vi selvsagt forståelse for, men vi er trygge med den medisinen hun bruker nå og kjenner oss usikre på hva som kan skje hvis hun blir nødt til å skifte til en annen medisin. Hva råder du oss til å gjøre?

Svar: Jeg ser av medisinlisten at din kone bruker et såkalt biologisk legemiddel. Det er et legemiddel som inneholder virkestoffer som er fremstilt av eller fra levende organismer. Biologiske legemidler består av store molekyler med en meget kompleks struktur. I motsetning til de fleste andre medisiner er det ikke mulig å lage en eksakt kopi av et biologisk legemiddel uten å ha tilgang til identiske råmaterialer og presis kjennskap til de ulike stegene i produksjonsprosessen. Det er imidlertid mulig å lage medikamenter som ligner og som har tilnærmet samme effekt og bivirkninger. Det fører til konkurranse mellom ulike leverandører og dermed rimeligere produkter. Helseforetakene ønsker at helsebudsjettene skal rekke lengst mulig, og at legene foreskriver det billigste alternativet. Det er en god tanke. Hvis det finnes identiske (såkalt generiske) alternativer å velge mellom, slik det gjør for de fleste medisiner, fungerer dette fint. Når det gjelder biologiske legemidler, er det vanskeligere å utelukke at behandlingen blir påvirket hvis man bytter til et beslektet medikament (såkalt biosimilar). Mulighet for ulik effekt og bivirkninger kan skape usikkerhet. Ditt brev er et eksempel på dette. Dette kan dere ta opp med din kones lege. Kanskje sier legen seg enig at besparelsen ved å bytte medisin ikke oppveier den uroen som dere med en viss rett kjenner. Eller kanskje vil dere gjennom en samtale med hun eller han få trygghet for at det nye medikamentet er et fullgodt alternativ. Det er viktig å ta den usikkerheten dere føler på alvor. Den bidrar sjelden til et godt behandlingsresultat.