Spørsmål: Jeg leste om en dame som hadde krokfingre, og som fikk hjelp med en sprøyte. Jeg har også krokfingre, men legen min har kun snakket om operasjon. Passer behandling med sprøyte bare for noen?

Svar: Dupuytrens sykdom er kjennetegnet av at bindevevshinnen i håndflaten og fingrene skrumper slik at en eller flere fingre etter hvert bøyer seg permanent. Man kan også kjenne små kuler eller en tau-lignende streng under huden i håndflaten. Sykdommen gir av og til lignende plager i fotsålen eller penis.

Omkring 7-8 prosent av den norske befolkningen har Dupuytrens sykdom. Menn rammes hyppigere og ofte i sterkere grad enn kvinner. Arvelige faktorer spiller en viktig rolle. Syv av ti av dem som utvikler Dupuytrens sykdom har en eller flere familiemedlemmer med samme tilstand. Forekomst er spesielt høy på Island, derav navnet ”Vikingfinger”. Det er en nær sammenheng mellom diabetes og Dupuytrens sykdom. Cirka en av fem diabetikere får denne bindevevslidelsen. I noen studier er det vist en sammenheng mellom høy alkoholforbruk og Dupuytrens sykdom.

25 prosent av dem som rammes klarer etter hvert ikke å rette ut fingrene. Det kan medføre vansker i hverdagen som å håndhilse, skrive på tastatur, ivareta personlig hygiene eller spille et instrument. For de få som har en aggressiv variant av sykdommen kan den være invalidiserende.

Med en operasjon kan man gjøre hinnen mer romslig slik at fingrene kan rettes ut igjen. Best resultat oppnås dersom tilstanden ikke har vart for lenge, fordi fingerleddene etterhvert  kan stivne til i den bøyde stillingen. Da kan de være vanskelige å rette ut selv om bindevevshinnen løsnes. Et alternativ til operasjon er et nyutviklet medikament som injiseres i bindevevsstrengen og bryter den ned. Et døgn senere kan fingeren rettes ut. Behandlingen er enkel og effektiv. Forbigående smerte og hevelse på injeksjonsstedet er de hyppigste bivirkningene. Risikoen for tilbakefall er noe større enn om man velger operasjon, men injeksjonsbehandling kan gjentas ved behov og har betydelig kortere rekonvalesenstid enn operasjon. Hvilken behandling som er beste egnet, må lege vurdere i hvert enkelt tilfelle. På nettstedet helsenorge.no kan du sjekke hvilke sykehus som tilbyr operasjon og/eller injeksjonsbehandling for Dupuytrens sykdom, hvor mange ganger behandlingen har vært utført ved sykehuset og hvilken ventetid du må regne med.