Brystsmerter skyldes som regel ømme brystmuskler (myalgier).

I vårt moderne samfunn, preget av høyt oppjaget arbeidstempo og for mange ensformige arbeidsstillinger, er ømme brystmuskler (myalgier) den hyppigste årsaken til brystsmerter.

Typisk for denne tilstanden, som ofte rammer yngre mennesker uten hjerterisikofaktorer, er stikkende smerte ofte av kortvarig natur. Smerten opptrer oftest når du er i ro, etter arbeidets slutt. Ofte oppstår bedring når du beveger deg eller mosjonerer.

Hjertekrampe

Hjertekrampe er en annen årsak.

Hjertekrampe, angina pectoris er ikke en sykdom, men et symptom på at hjertet er i akutte vanskeligheter.

Når opptrer hjertekramper?

Smertene opptrer vanligvis under anstrengelse.

Angina kan også oppstå etter inntak av store måltider, psykiske påkjenninger og i stressfylte og spennende situasjoner som fotballkamp.

Hvordan merker man hjertekramper?

Smertene oppleves som sammensnørende - som om noen snører et belte rundt brystkassen. Du kan også merke et press eller en klemmende smerte bak brystbenet. Du kan også merke smerteutstrålinger til venstre arm, skulder, nakke og til hals og underkjeve.

Smertene kan være ledsaget av åndenød, lett kvalme og svimmelhet.

Hva bør en gjøre når man tror man har et anfall av hjertekramper?

Om man aldri har hatt slike smerter før bør en straks kontakte lege eller legevakt for å få klarlagt årsaken.

Om man har hatt hjertekramper tidligere og fått medisiner for det, bør man legge en nitroglyserintablett under tungen. Om man etter å ha forsøkt å ta flere nitroglyserintabletter ikke blir kvitt smertene, eller at anfallet kjennes ekstra hardt, bør en ta kontakt med lege eller legevakt straks.

Hjerteinfarkt

Hvilke symptomer kjennetegner et hjerteinfarkt?

Symptomene kan være lik dem ved hjertekramper. Mange har også på forhånd hatt hjertekramper, men infarktsmertene er i regelen mye sterkere.

Nitroglyserin påvirker som regel ikke smertene. Ofte er der ledsaget av kvalme, brekninger og oppkast. Huden er klam, blek og kjennes kald. Svimmelhet og åndenød gjør pasienten engstelig.

Hva bør du gjøre ved mistanke om hjerteinfarkt?

Ring legevakt, eventuelt sykehus eller ambulanse, tlf 113.

Nøl ikke, det er viktig at du snarest mulig får avklart situasjonen og får tilkalt hjelp. De fleste hjerteinfarktpasienter bør innlegges på sykehus.

Mellomgulvsbrokk

Hos enkelte er åpningen for spiserøret i mellomgulvet utvidet slik at en del av magesekken trekkes inn i brysthulen når du ligger flatt.

Derved renner magesyre inn i spiserøret og gir etseskader. Betennelse oppstår og gir brystsmerter. Legen kan gi deg flere typer medisiner som er meget virksomme.

Andre årsaker til brystsmerter

- Magesår og sår på tolvfingertarmen kan føre til brystsmerter. Som regel har du hatt tendens til slike plager tidligere.

- Gallesteinsanfall gir ofte plutselig innsettende smerter i høyre side av magen under ribbensbuen. Kan også gi opphav til smerter strålende ut i brystet.

- Lungebetennelse og lungehinnebetennelse kan gi brystsmerter. Smerten forverres ofte når du hoster eller ved dyp innånding.

- Blodpropp i lungene er en sjelden tilstand, men gir plutselig innsettende brystsmerter som forverres ved innånding. Tilstanden kan være alvorlig og krever sykehusinnleggelse.

- Betennelse i hjerteposen er ofte ledsaget av sterke brystsmerter. Det forekommer sjelden og krever sykehusbehandling.

- Forkalkninger i nakke- og brystvirvelsøylen kan gi opphav til innklemming av nerver som gir smerter i brystet.

Hva bør man gjøre ved uklare brystsmerter?

Ta alltid kontakt med lege. Selv om brystsmerter oftest har en uskyldig årsak, kan det være vanskelig å påvise denne på egenhånd.

Egenbehandling skal aldri starte før årsaken er kjent.