Spørsmål: Jeg blir veldig trøtt, irritabel og lei når leddgiktsykdommen som jeg har blusser opp. Jeg prøver å si til meg selv at det er naturlig å ikke være på topp når man er syk, men jeg blir så påvirket at jeg lurer på om sykdommen gjør noe med meg direkte, og at det ikke bare er frustrasjon som gjør meg vond å være i hus med.

Svar: Leddgikt (revmatoid artritt ) er en kronisk betennelsessykdom som blant annet rammer leddene. Betennelsen gjør at brusk, sener og skjelett blir betente og ødelagt over tid, slik at man får smerter og blir stiv. Leddgikt kan oppstå akutt, men hos de fleste utvikler sykdommen seg gradvis. Gradvis økende slitenhet, muskelverk, vage leddsmerter, vekttap og feber er vanlig. Sykdommen begynner slik hos 50-75 prosent. Hos 10-15 prosent starter sykdommen akutt med hevelse og smerter i flere ledd i tillegg til allmennsymptomer. Vanligvis rammes håndledd og fingerledd først. Ofte blir de samme leddene angrepet i høyre og venstre del av kroppen. Det er typisk at stivheten i leddene er verst om morgenen. Om lag 35.000 personer i Norge har revmatoid artritt.

Du har rett i at leddgikt, angst og depresjon ofte forekommer sammen. Omkring 40 prosent av mennesker med leddgikt har psykiske plager, og cirka 11 prosent er middels til alvorlig deprimert. Studier viser at pasientene som regel ikke snakker med legen sin om dette, og at legene sjelden tar opp temaet. Studier viser også at utilstrekkelig behandlet depresjon kan forverre leddplagene, nedsette arbeidsevnen og øke risikoen for å bli rammet av sykdommer i hjertet og blodårene. Ikke bare øker forekomsten av tilleggsbelastninger hvis man er deprimert. Sannsynligheten for at man søker hjelp for sine plager avtar også. 

Det er derfor fint at du setter fokus på dette viktige temaet.

Man vet ikke om angst, depresjon og leddgikt har en felles bakenforliggende årsak (feilfunksjon i immunforsvaret), eller om de psykiske plagene er en følge av å ha en kronisk lidelse og de fysiske belastningene, begrensninger og usikkerhet som sykdommen medfører.