Spørsmål: Siden våren 2016 har jeg hatt polymyalgi og brukt Prednisolon tabletter. Nå i våres har flere bemerket at jeg har så god farge i ansiktet og spurt om jeg har vært på fjellet eller i Syden. Det har jeg ikke. Kan fargen skyldes tablettene jeg bruker?

Svar: Polymyalgia rheumatica er en revmatisk lidelse som er kjennetegnet av muskelsmerter og stivhet særlig om morgenen. Mest utsatt er nakken, skuldrene, og hoftene. Vanlige tilleggsplager er hodepine, tretthet, nattesvette, nedsatt matlyst og noen ganger litt feber. Enkelte får synsforstyrrelser og synstap. Sykdommen forekommer hyppigst hos personer over 50 år, og kvinner oftere enn menn. Hvorfor noen rammes av polymyalgia rheumatica, vet man ikke sikkert, men virusinfeksjoner som helvetesild og influensa ser ut til å spille en rolle. Medfødte arvelige egenskaper er trolig også av betydning ettersom denne revamtiske sykdommen forekommer spesielt hyppig i Skandinavia og i Minnesota (hvor det bor mange mennesker med skandinaviske bakgrunn). Når diagnosen blir stilt er senkning vanligvis høy, men rask bedring både av senkningen og symptomene er typisk når man begynner med kortison (for eksempel Prednisolon tabletter). Effekten kommer som regel i løpet av noen timer. Dette er et av kjennetegnene ved polymalgia rheumatica, men også ved enkelte andre sykdommer som man derfor må utelukke. Vanligvis kan medisinen trappes ned etter noen uker, men det er ofte nødvendig å fortsette med en vedlikeholdsdose i et til to år og noen ganger lengre. Etterhvert brenner sykdommen ut av seg selv.

Bruk av kortison tabletter kan forårsake generell rødhet og kviser i ansiktet. Enkelte brukere oppgir også økt pigment i huden ved bruk av Prednisolon, men jeg har ikke ved søk i forskningsdatabaser funnet dokumentasjon for denne sammenhengen. Polymyalgia rheumatica er i seg selv heller ikke en kjent årsak til endret ansiktsfarge. Symptomene ved ulike revmatiske lidelser, kan være vanskelige å skille fra hverandre. Enkelte av dem kan være ledsaget av utslett. Da er det som regel flekkvis rødhet med tydelig avgrensning mot normal hud. En annen mulighet er at kortison demper symptomer på solbrenthet, og at du derfor har følt mindre behov for å bruke solfaktor. Hvis du bruker andre medisiner enn Prednisolon, kan de også være forklaringen på den endret ansiktsfargen. Eksempler enkelte medikamenter mot epilepsi, psykiske lidelser, malaria, kreft, hjerterytmeforstyrrelser og betennelser.