Spørsmål: Øker alkohol sjansen for å få leddgikt, eller kan alkohol forverre sykdommen?

Svar: I en stor svensk undersøkelse der man kartla alkoholforbruket til 40.000 kvinner over en periode på syv år, fant man lavere forekomst av leddgikt blant kvinner som drakk fire eller flere glass alkoholholdig drikke pr uke enn blant dem som ikke drakk alkohol. Alkoholinntak utover fire glass pr uke medførte ikke ytterligere reduksjon i risiko for å få leddgikt. Grunnen til at alkohol kanskje kan forebygge leddgikt er muligens at alkohol har betennelsesdempende egenskaper.

Personer som har leddgikt bør være imidlertid varsom med alkohol fordi både alkohol og medisiner som ofte blir brukt mot sykdommen øker risikoen for leverskade. Tilsvarende kan leddgikt, vanlige medikamenter mot leddgikt og alkohol hver for seg svekke skjelettet. Hvis flere av disse faktorene forekommer samtidig, øker sannsynligheten for beinskjørhet vesentlig. En vanlig følge av beinskjørhet er brudd i hoften, ryggen og håndleddene.