Spørsmål: Legen min sier at stoffskifteprøvene mine er fine, men jeg føler at jeg ikke blir tatt på alvor da jeg har store helseproblemer med tungsinn, lite overskudd, smerter i ledd og muskler og mageproblemer. Av sykdommer har jeg psoriasisartritt, fibromyalgi og Sjøgrens syndrom. StoffskifteprøvenT4 har i løpet av seks måneder steget fra14 til 17,5. TSH har sunket fra 0,9 til 0,4. TRAS er positiv. Jeg vet at mange med autoimmune sykdommer sliter med stoffskiftet. Er disse prøvene i orden, eller er det tegn på at noe er i ferd med å skje?

Svar: Blodets sammensetning varierer litt over tid. Prøver tatt med noen ukers eller måneders mellomrom vil derfor være ulike. Dette kalles biologisk variasjon. Hvis man utfører en analyse to ganger i en og samme prøve, får man også litt ulikt resultat. Det skyldes tekniske forhold ved apparatene og kjemikalier man benytter og kalles analytisk variasjon. Forskjellen i prøvesvarene dine ser ut til å være større enn den normale ulikheten som kan forklares ut i fra disse forholdene.

Ved for høyt stoffskifte stiger T4, TSH avtar og TRAS kan være positiv hvilket passer med dine prøvesvar. Det er derfor mulig at du er i ferd med å få høyt stoffskifte. På den annen side er tungsinn og lite overskudd ikke typisk for høyt stoffskifte, og blodprøvene dine er innenfor normalområdet. Jeg vil derfor tro at det i første omgang er tilstrekkelig å følge dem litt over tid for å se om endringene i blodprøvene tiltar, og for å se om du får symptomer på høyt stoffskifte.