Årsaken til fibromyalgi er lite kjent. Sykdommen rammer spesielt kvinner midt i livet.

Fibromyalgi er en samlebeskrivelse for kroniske muskelsmerter i hele eller deler av kroppen.

Selv om fibromyalgi ikke er en ”ny” sykdom, var den for bare få tiår siden lite kjent. Diagnosen lot seg ikke stille med vanlige metoder, og det ble spekulert i om årsaken var psykosomatisk – at plagene kom som et resultat av andre, dyptliggende psykiske årsaker.

I dag vet vi heldvisvis bedre, og selv om diagnostikken ikke er som for andre, mer "håndgripelige" sykdommer, vet vi at sykdommen rammer svært mange nordmenn.

Som nevnt er det en overhyppighet av kvinner i alderen 30-50 år som får diagnosen fibromyalgi, men også menn og barn helt ned i skolealder kan rammes.

Hva er typiske symptomer?

- Smerter: Hovedsymptomene er kroniske smerter i skjelett og i muskulatur. Det er ofte slik at lokalisasjonen av smertene og smerteintensiteten varierer. Fibromyalgipasienter beskriver det gjerne som at ”smertene vandrer” og at det varierer hvor det er mest vondt.

- Tretthet: Å våkne mer sliten enn når man la seg er en karakteristikk mange pasienter gir. I tillegg fortelles det om økt trettbarhet og om konsentrasjonsproblemer.

- Unormale fornemmelser: En følelse av prikking og stikking i hender og føtter.

- Urolig mage: Ofte varierende mellom løs og hard mage.

Hva er årsaken til fibromyalgi?

Vi kjenner ingen direkte årsaker til fibromyalgi, men det er flere årsakssammenhenger som peker seg ut.

Ofte er det slik at smertene starter på ett sted, og vedvarer på dette stedet i mange år. Trolig gir denne konstante smerteinformasjonen til ryggmargen en økt følsomhet for disse signalene. Dermed kan andre signaler til ryggmargen – som vanligvis ikke vil kjennes som smerte – også gi seg utslag som smerte.

Hvordan behandles fibromyalgi?

Det finnes ingen medisiner som hjelper direkte mot fibromyalgi.

Vanlige smertestillende medikamenter virker ikke på smertene hos fibromyalgipasienter. De gangene det er aktuelt med medisiner, rettes disse inn mot tretthetsfølelsen i form av søvnregulering.

Fysisk aktivitet kan virke lindrende på smertene på lang sikt. Flere sykehus har et behandlingstilbud som i tillegg til fysisk trening inkluderer smertemestring og avspenning.