Menn som slanker seg ofte har økt risiko for underarmsbrudd.

Hyppige slankeepisoder blant menn i alderen 25-50 år, kan gi underarmsbrudd.

Det viser en undersøkelse ved Folkehelseinstituttet. Forskerne har gjennomført en oppfølgingsstudie av 4600 menn over en periode på 28 år.

Deltakerne ble først intervjuet i 1972-1973, og igjen i 2000. Mennene svarte på spørsmål om hvor ofte og hvor mye de hadde slanket seg. De ble også spurt om de hadde brukket underarmen, og eventuelt når det skjedde. Deltakernes vekt og høyde ble målt begge gangene.

Resultatene viser at:

- 35-43 prosent av de som hadde fire eller flere episoder med slanking i 25-50-årsalderen hadde hatt et underarmsbrudd
- antall kilo vektnedgang spilte liten rolle
- av deltakerne som ikke hadde slanket seg, var det kun 17-18 prosent som hadde hatt underarmsbrudd
- sammenhengen mellom brudd og slanking var svakere hos menn som slanket seg etter fylte 50 år.

Menn over 50 hadde imidlertid dobbelt så stor risiko for brudd dersom de i 25-50-årsalderen hadde slanket seg fire ganger eller mer, sammenlignet med jevnaldrende som aldri hadde slanket seg.

Kilde: Folkehelseinstituttet