Det var første gang Erna var hos meg. Hun satt rakrygget i stolen og kikket på meg.

Pasient: Jeg har byttet til deg fram min tidligere lege. Vi så rett og slett helt ulikt på mine problemer og kom etter hvert ikke overens.

Lege: Ja, da kan det være verdt å forsøke en annen lege.

Erna fortalte at hun hadde slitt med muskelsmerter i mange år. Hun hadde vært grundig utredet ved lokalsykehuset uten at man hadde funnet noen sikker forklaring på smertene. For halvannet år siden ble hun sykemeldt 20 prosent fra sin stilling som pleier ved et sykehjem.

Pasient: Det har fungert veldig bra! Det var akkurat det jeg trengte for å holde meg i arbeid.

Lege: Så flott!

Pasient: Vel - alt var bra inntil jeg hadde vært sykemeldt i et år. Da mister man jo retten til sykepenger. Jeg ba derfor legen jeg gikk hos om å søke om rehabiliteringspenger, og det gjorde hun. Problemet var at hun i søknaden skrev at hun ikke trodde at jeg kom til å bli friskere av mine smerter. Det førte til at trygdekontoret (NAV) avslo søknaden for det skal visstnok ”være utsikt til bedring” for å få rehabiliteringspenger, og legen ville endre søknaden. Så da stor jeg der da.

Lege: Hvordan klarer du deg økonomisk nå?

Pasient Arbeidsgiveren min har gitt meg en ulønnet permisjon på 20 prosent. Lønnen min er jo i utgangspunktet ikke så veldig stor, men jeg klarer meg akkurat så vidt.

Lege: Du kan eventuelt søke om en uførepensjon, men det forutsetter at du er minst 50 prosent arbeidsufør.

Pasient: Ja – og det er jeg jo ikke. Dessuten har jeg lyst til å arbeide.

Lege: Da kan vi kan fremme en ny søknad om rehabiliteringspenger hvis du og jeg kan sannsynliggjøre at du kan bli friskere ved behandling eller andre tiltak.

Pasient: Jeg vet ikke helt hva jeg skulle si til det, for jeg har jo vært syk lenge, men jeg vil ikke gi opp håpet om å bli bedre en dag.

Hun flakket med blikket og følte seg tydelig ubekvem med å søke om rehabiliteringspenger en gang til.

Lege: En annen mulighet er vente til du har vært helt arbeidsfør i 26 uker. Da har du rett til sykepenger igjen. Perioden du har vært i den ulønnete permisjonen medregnes i disse ukene.

Pasient: Jeg har det jo som sagt bra når jeg jobber 80 prosent og har derfor følt meg rimelig frisk i permisjonstiden.

Det var ikke lenge til hun hadde vært 26 uker i permisjon, og hun igjen ville ha rett til sykepenger. Rehabiliteringspenger er to tredjedeler av sykepenger og er en mindre gunstig ordning. Hvis hun sendte en ny søknad nå, ville den gjelde tre måneder tilbake i tid. Ble søknaden innvilget ville hun for de tre månedene få utbetalt to tredjedeler av de 20 prosentene hun hadde vært i permisjon. Det ville være en økonomisk dårligere løsning enn å få normale sykepenger når karenstiden på 26 uker snart var omme.

Lege: For orden skyld synes jeg du skal kontakte trygdekontoret slik at du kan få drøftet dine rettigheter for å unngå eventuelle misforståelser. Trygdereglene er kompliserte, og jeg ønsker ikke at du skal få problemer i tilfelle jeg har sagt noe feil.

Pasient: Det kan jeg gjøre.

Erna smilte. Det virket som hun så litt lysere på situasjonen.

Vi ble enige om å holde kontakten. Hvis hun trengte 20 prosent sykemelding når permisjonen snart utløp 26 uker, ville jeg gi henne dette. Det ville være mest tjenelig både for Erna og for samfunnet at man fant en løsning som gjorde det mulig for henne å være i arbeid.