Lindas datter er femten måneder gammel. Det rant fra øyene hennes.

Pasient Jeg lurer på hva det er med øynene, begynte moren. Det renner nesten alltid fra dem og mest fra det høyre. Men noen ganger renner det av begge.

Lege Har hun hatt puss i øynene, eller er det bare klar væske?

Pasient Nei, som regel er det bare klar væske. Men nå i hele høst har det vært puss til og fra i nesten to måneder.

Linda fortalte at de hadde brukt antibiotiske øyedråper. Det gjorde at pusset forsvant, men betennelsen kom tilbake når de sluttet med dråpene.

Lege Det høres ut til at tårekanalene hennes kanskje er noe trange, og at hun i tillegg sliter med tilbakevendende øyebetennelser. Slike betennelser kan være vanskelige å bli kvitt. Barn med tette tårekanaler er spesielt utsatt.

Øyekatarr er meget smittsomt og ofte et stort problem i småbarnsavdelingene i barnehagene. Smitten overføres ved at barna tar på hverandre og ved at puss spres via leker. ##Behandlingen er i utgangspunktet enkel og barnet kan gå i barnehagen allerede dagen etter at man har igangsatt behandling med antibiotiske øyedråper og -salve. Man bør fortsette med disse i minst tre dager etter at pusset er borte fra øynene. Ettersom det er vanskelig å dryppe et barn som skriker og fekter med armene, avslutter mange foreldre behandlingen så snart plagene er forsvunnet. Det øker risikoen for tilbakefall, og at barna smitter hverandre igjen og igjen.

Pasient Ja, jeg skal innrømme at jeg nok ikke har gitt øyedråper tre dager etter at pusset er borte, sa Linda. Hun er sterk og blir helt hysterisk når jeg kommer med flasken!

Lege Jeg skjønner at det er vanskelig. Men tenk at du ved å dryppe lenge kanskje kan begrense antall tilbakefall. Med tanke på renningen av øynene. Har de alltid vært slik, eller er dette nytt?

Pasient Det har vært sånn veldig lenge, men jeg husker ikke akkurat når det begynte.

Tette tårekanaler er alminnelig og forekommer i varierende grad hos en av tolv nyfødte. Det er gjerne kun en tynn hinne i den nederste delen av tårekanalen som gjenstår. Denne hinnen forsvinner som regel av seg selv innen barnet er 1 - 2 år gammel. Jeg mistenkte at dette var årsaken til renningen fra datterens øyne og medvirket til betennelsene hun slet med. Vi ble enige om å henvise henne til en øyelege for en vurdering. Hvis det viste seg at tårekanalene var tette, kunne han åpne dem ved et lite inngrep med mindre de åpnet seg innen jenta var to år.

Foto: © iStockphoto.com/cerenzio