Hivtesten er gratis og kan tas på alle legekontorer, helsesentre og de fleste helsestasjoner.

Hivtesten er frivillig. Du kan derfor trygt gå til lege og få rådgiving og ta en hivtest anonymt. Det tar seks til sju dager å få svar på en hivtest.

Gravide og rekrutter får tilbud om hivtest.

Kan jeg få undersøkt om jeg er smittet?

Den eneste måten å finne ut om du er smittet er å ta en hivtest.

Denne kan tas på alle legekontorer, helsesentra og de fleste helsestasjoner. Denne testen er gratis.

Legen og annet helsepersonell kan ikke gi opplysninger til andre om resultatet av testen uten samtykke fra den som har tatt testen.

Hvordan virker hivtesten?

Hivtesten er en måte å teste for de antistoffer som utvikles i kroppen når hivviruset er kommet inn i blodet. Hvis du får en positiv hivtest - betyr det at du er smittet.

Det tar opp til tre måneder fra en person er smittet til kroppen produserer disse antistoffene. Derfor kan du ikke være sikker på at du er hivnegativ etter å ha vært i en risikosituasjon før opp til cirka tre måneder er gått.

Dermed er det unødvendig å teste deg rett etter du har hatt usikker sex eller delt urene sprøyter for å finne ut om du ble smittet i denne situasjonen. Men du bør gå til lege og få rådgiving etter en slik risikosituasjon - og så komme tilbake og ta en hivtest etter seks uker og etter tre måneder.

Det er viktig å få hjelp og rådgiving i en slik situasjon.

Hvordan bør jeg oppføre meg i ventetiden?

I mellomtiden er det viktig å ha en atferd som om du skulle være hivpositiv - med andre ord ikke ha usikker sex eller dele sprøyter med noen annen.

Sikker sex er å unngå å få sæd i seg. Du bør også unngå kontakt mellom slimhinner, det vil si samleie og munnsex.