Det finnes medisiner som kan holde hivinfeksjonen i sjakk for en tid.

Det mest kjente medikament kalles AZT. Pasienter som får denne medisinen må gå til regelmessig kontroll hos lege. Det finnes foreløpig ingen behandling som helbreder aids og heller ingen vaksine mot aids.

Det er imidlertid mange som har vært hivpositive så lenge vi har kjent til hivepeidemien - det vil si vel 15 år - og som fortsatt er helt friske.

Hvorfor noen holder seg friske og ikke utvikler aids vet vi egentlig ikke - men det er helt sikkert at fysisk og psykisk velvære er av stor betydning for hvordan all sykdom oppleves og takles.

Å forhindre at mennesker blir smittet med hivviruset er foreløpig den eneste vei å stanse epidemien.

Ubeskyttet sex utgjør nesten 80 prosent av smittemåten i verden. Derfor er fremme av sikker seksuell atferd viktig for å begrense epidemien.

Sikker sex er: Unngå samleie. Ved eventuell samleie i skjeden eller endetarem må kondom brukes under hele samleiet, unngå munnsex eller bruk kondom for menn eller femidom for kvinner som beskyttelse.

Husk at det finnes mange måter å ha sex på utenom samleie og munnsex! For eksempel utløsning ved å bruke hendene, mellom bryst eller lårene, kjæling og lignende.

Forøvrig har trygghet på egen seksualitet og et åpent forhold til sine omgivelser vist seg å være viktig for å praktisere sikker sex.