Det finnes interessorganisasjoner og selvhjelpsgrupper av og for hivpositive.

PLUSS Landsoreningen mot Aids

Hjemmesider: www.hivnorge.no (ekstern lenke).
Telefon:21 31 45 80
Telefaks: 21 31 45 81
Besøksadresse: Hausmanns Gate 7, 0186 Oslo
E-post: post@hivnorge.no

Kirkens bymisjon

Hjemmesider: www.bymisjon.no (ekstern lenke).
Telefon: 02005

Kirkens bymisjon finnes i flere byer. Nærmere kontaktinformasjon for de ulike byene finner du her (ekstern lenke).

Helseutvalget for homofile

Jobber for et positivt syn på seksualitet og homofili og motarbeider diskriminering av HIV-positive.

Hjemmesider: www.helseutvalget.no (ekstern lenke).
Telefon: 23 35 72 00
Besøksadresse: Kongens gate 12, P.b. 1004 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: post@helseutvalget.no

Folkehelseinstituttets Aids-info

I bladet Aids-info finner du aktuelt stoff om de medisinske, sosiale og menneskelige sidene ved hivepidemien og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Bladet kommer ut fire ganger årlig. Dersom du ønsker gratis abonnement på Aids-info kan du henvende deg til redaksjonen.

Hjemmesider: Aids-info (ekstern lenke).
Telefon: 22 04 22 00
Telefaks: 23 40 81 23
Postadresse: Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
E-post: aids-info@fhi.no

Olafiaklinikken

Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

Hjemmesider: www.olofia.no (ekstern lenke).
Telefon: 22 08 29 50
Besøksadresse: Grensen 5-7, 0159 Oslo
E-post: mail@olafia.no