Influensaen er her snart. Men vet du hva influensa egentlig er?

Hva slags sykdom er influensa?

Influensa (engelsk: flu) er en akutt infeksjon med en gruppe av virus kalt Myxovirus influenzae hominis. De finnes i gruppe A, B og C med undertyper. Undertypene får navn etter det stedet der de først ble oppdaget for eksempel Panama og Singapore. Sykdommen opptrer ofte i epidemier om vinteren, og det er gjerne forskjellige virus fra år til år. En epidemi kan vare fra en til tre måneder. 

Influensa er ikke det samme som forkjølelse, selvom mange blander disse to begrepene.Forkjølelse er virusinfeksjon i øvre luftveier som gir snue og rennende, tett nese, og er mye mildere enn influensa. 

Influensautbrudd

På den sørlige halvkule er det vinter fra april til oktober, og i denne perioden forekommer det influensautbrudd der. Vi kjenner derfor influensatypene før de kommer hit til Norge.

Statens institutt for folkehelse holder øye med dette. Hvis du er ute og reiser til epidemiområder disse månedene kan du derfor få influensa da. Vi har likevel ikke sett spredning i Norge utenom vår influensasesong.

Det vil sjelden være aktuelt å vaksinere reisende mot influensa. Ofte vil det heller ikke være vaksine tilgjengelig utenom vår influensasesong. 

Vi har hatt tre store epidemier, såkalte pandemier, i Norge i dette århundre. Det var i 1918 (spanskesyken), i 1957 (asiasyken) og i 1968 (Hong Kongsyken). 

I Norge får vi influensaen stort sett fra desember til mars.

Smitte

Alle kan i utgangspunktet smittes med influensa, men ikke alle utvikler typiske symptomer.  Influensa er meget smittsomt og overføres ved at dråper, for eksempel ved hoste, pustes inn av en frisk person.

Man er vanligvis smittefarlig fra symtomene begynner å melde seg og tre til fem dager framover. 

Influensaviruset påvirker luftveienes slimhinner. Stoffer (interleukiner) som dannes under denne prosessen tror man er årsak til de generelle symtomene. 

Inkubasjonstiden, dvs tiden fra du smittes til symptomene melder seg, er en til tre dager.  Etter at du er blitt frisk av influensaen er du motstandsdyktig mot akkurat den virustypen du hadde, sannsynligvis for resten av livet. Du kan imidlertid smittes av andre typer.

Hvilke symptomer gir influensa?

{mosimage} Det er forskjellig grader av sykdomsintensitet; noen personer rammes kraftigere enn andre og noen virustyper gir mindre symptomer enn andre. 

I typiske tilfeller er det plutselig oppstående kulderystelser, hurtig temperaturstigning til 39-40 grader C, medtatt allmenntilstand, sterk hodepine, smerter ved bevegelse av øynene, muskel- og leddsmerter, heshet og tørr hoste (får ikke hostet opp noe). 

Etter to-tre dagers forløp faller temperaturen og allmenntilstanden bedres. Influensaen er stort sett ute av kroppen i løpet av en uke. Feber i mer enn fem dager skyldes hyppigst komplikasjoner med bakterieinfeksjon i tillegg. Da bør du oppsøke lege.

Viktigste komplikasjon er lungebetennelse. Influensa hos barn kan ofte være mildere enn hos voksne,og det kan være vanskelig å skille mellom influensa og andre virusinfeksjoner hos dem.