Antibiotika hjelper ikke på influensaviruset.

Det finnes imidlertid andre medikamenter som kan redusere sykdomsvarigheten:

- Relenza: To inhalasjoner daglig i fem dager startes helst senest to dager etter sykdomsutbrudd.
- Tamiflu: Mixtur og tabletter - behandling fra ett år, forebyggende fra 13 år. Snakk med legen din for å få medikamentet.

Ellers må man eventuelt forsøke å dempe symptomene. Febernedsettende (ved feber over 39 - 39,5) og hostemedisin kan bli aktuelt.

Enkelte ganger kan man få bakteriell infeksjon i luftveiene i tillegg. Eldre og hjerte/lungesyke er mer utsatt for å utvikle bakteriell bronkitt eller lungebetennelse. Dette behandles med antibiotika, i første rekke penicillin.

Astmatikere kan få forverrelse av sin astma en periode og må justere medisinbruken. Diabetikere kan ofte få forhøyet blodsukker, som må reguleres.

Når må man innlegges på sykehus?

Det er sjelden behov for innleggelse i sykehus på grunn av influensa.

Personer med lungebetennelse eller forverring av astma eller diabetes må imidlertid av og til innlegges.

Hvor lang tid er vanlig sykehusinnleggelse? Hva bør jeg gjøre den første tiden etter at jeg har kommet hjem?

Hvis det er lungebetennelse kan du ofte påregne en uke på sykehuset. Ingen spesielle forberedelser er nødvendig.

Den første tiden etter utskrivning bør du ta det med ro. De fleste er sykemeldt en tid før de kan gå arbeide.

Blir jeg frisk av influensa?

Etter to-tre dagers forløp faller temperaturen og almenntilstanden bedres. Influensaen er stort sett ute av kroppen i løpet av en uke.

Feber i mer enn fem dager skyldes hyppigst komplikasjoner med bakterieinfeksjon i tillegg. Da bør du oppsøke lege.

Når kan jeg stå opp? Når kan jeg gå på arbeid?

Når feberen har begynt å gi seg, etter vanligvis to-fire dager, kan du stå opp. Hvis du er i form til det kan du godt gå på arbeide eller skolen.

Du er smittefri cirka tre-fem dager etter at symptomene begynte å melde seg.