Hva slags sykdom er dette?

Det vi kaller smittsom hjernehinnebetennelse er en infeksjon med en bestemt sort bakterie, meningokokker. Det er mange andre årsaker til hjernehinnebetennelse, både bakterier og virus. Det er høyst forskjellig hvor syk man blir av disse andre, men bakteriebetennelsene er alle alvorlige.

Har vi mye meningokokksykdom i Norge?

Siste 20 år har vi hatt mye meningokokksykdom i Norge, spesielt i Nord-Norge, men de siste årene har det vært fredeligere. Grunnen til det vet vi ikke.

Hvilke sykdomstegn er det ved smittsom hjernehinnebetennelse?

Denne sykdommen som vi nå kaller meningokokksykdom har flere forløp: Noen får kraftig febersykdom med hodepine og blir omtåket, stiv i nakken, kaster opp og føler seg elendig. Alt dette kan skyldes betennelse i hjernehinnene. Noen får blodforgiftning. Bakteriene spres i stort antall i blodet. Det er da vanlig å få tallrike blodpunkter eller bloduttredelser i huden. Det blør ikke fra huden, men man ser at det er små blodrøde flekker som ikke kan trykkes bort, for eksempel om man legger et klart melkeglass eller liknende fast mot huden. Ved denne forløpsformen er utviklingen ofte dramatisk. Forverrelse skjer raskt. Det er ikke alltid feber. Pasienten kan gå i sjokk og dø etter bare få timers sykdom. Noen har en blanding av hjernehinnebetennelse og blodforgiftningstypen - som vi også kaller sepsis med et medisinsk uttrykk. De er vekslende i forløpet, men som regel alvorlig syke. Endelig forekommer mildere sepsistype med litt varierende utslett, gjerne også leddsmerter, med forløp over dager og uker.

Haster det med å komme til lege i alle tilfeller?

Mistanke om meningokokksykdom skal alltid føre til øyeblikkelig lege- eller sykehuskontakt. Virker pasienten medtatt, bringes han til sykehus så fort det er mulig. Ingen vet når et mildere tilfelle kan gå over i et mer dramatisk forløp.

Hvor stor er risikoen for et alvorlig eller dødelig forløp?

Ved ren hjernehinnebetennelse er det sjelden noen dør. Ved sepsisforløpene er det uansett hvor god behandlingen er dessverre en del dødsfall. Tidlig behandling reduserer alltid risikoen. Penicillin er hovedmiddelet.

Hvilke aldersgrupper er mest utsatt?

Særlig barn under 5 år og tenåringer opp mot militærtjenestealder, men meningokokksykdommen forekommer i absolutt alle aldre, også hos eldre mennesker.

Kan jeg forebygge meningokokksykdom?

De ansvarlige helsemyndigheter vaksinerer mot sykdommen avhengig av smittesituasjonen, men det er forskjellige typer meningokokker, og vi har ikke fullgod vaksine mot alle. Det har vært mest gruppe B meningokokker i Norge, i senere år ganske mye gruppe C. Gruppe B-vaksine av norsk produksjon hjelper omtrent halvparten av dem som vaksineres. Vaksine mot gruppe B er ikke frigitt for alminnelig bruk ennå. Gruppe C-vaksinen beskytter bedre.

Kan jeg få hjernehinnebetennelse av vaksinen?

Nei, det er helt umulig. Det har ikke forekommet og vil ikke kunne forekomme, fordi det ikke er levende bakterier i vaksinen.