Hva slags sykdom er tuberkulose?

Tuberkulose er en smittsom infeksjonssykdom. Den skyldes en bakterie. Vi kan for enkelhets skyld kalle den tuberkelbasillen. Den har vært kjent i vel 100 år.

Hva slags symptomer gir tuberkulose?

Viktigst er lungetuberkulose. Den gir seg utslag i:

- feber
- hoste
- slapphet
- av og til blodoppspytt

Tuberkulosen kan ha mange forskjellige forløp og ramme forskjellige steder i kroppen. Det går noen uker fra en blir smittet til sykdom oppstår.

Særlig hos barn og unge gir tidlig tuberkulose av og til betennelse i lymfekjertler på halsen. Det ser vi sjelden blant norske barn, men vi har i de senere år hatt tilfeller blant unge asylsøkere.

Smittefare er det først og fremst med lungetuberkulose og spredning av bakteriene med hoste. Tuberkulose i kjertler, nyrer eller andre steder betyr liten smittefare. Det er viktig å vite, så en unngår unødig frykt.

Hvordan påviser man tuberkulose?

En tuberkulinprøve er nyttig. I vårt land brukes mest pirquetprøve. Den kan også være positiv etter vaksinasjon.

Hvis prøven er kraftig positiv, betyr det smitte, men en kan ikke si når personen har vært smittet, hvis en ikke har tidligere prøve å holde seg til.

Hva er grunnen til at vi merker mindre til tuberkulose nå enn for 50-60-år siden?

Sosial utvikling er sikkert viktig.

Man har også fått gode midler til å behandle smitteførende tuberkulose slik at spredning motvirkes.

Er det sant at vi har mange innvandrere med tuberkulose?

I mange land er tuberkulose mye mer vanlig enn hos oss.

Derfor vil det nødvendigvis være en hyppigere sykdom blant mange innvandrere og asylsøkere enn vi er vant med.

Hvilken behandling brukes ved tuberkulose?

Det er medisiner. I våre dager blir det sjelden nødvendig med operasjon.

Tablettbehandling betyr at pasientene for det meste behandles utenfor sykehus og kan oppholde seg hjemme.

De siste årene har det i mange land vært økende problemer med tuberkelbasiller som er mindre påvirkelige av de midler vi har til disposisjon (resistente bakterier). Det stiller større krav til behandingsopplegg og kontoll. Ellers kan tuberkolose bli en meget alvorlig og utbredt sykdom igjen.

Foreløpig har vi ikke hatt de alvorligste problemer i Norge, men resistente importtilfeller er sett.

Hvor lenge må en behandles?

Avhengig av sykdommen og hvor mange midler som brukes, dreier det seg om seks-ni måneder. Tidligere tok behandlingen lenger tid.