Malaria er en febersykdom som skyldes parasitter i blodet. Sykdommen overføres med mygg. Det finnes 4 former for malaria, hvorav én er livsfarlig. Risikoen for den farlige malariaen er liten i Asia og Sør -Amerika. De farlige malariatilfellene som kommer til Norden, stammer nesten bare fra afrikanske land.

Malariasituasjonen i verden har forverret seg de siste årene. Myggen som overfører malariaparasitten er blitt tiltagende motstandsdyktig mot insektsgifter, og parasitten er blitt tiltagende motstandsdyktig mot malariamidler.

Det finnes ingen vaksiner mot malaria.

Hvilke symptomer gir malaria?

Malaria starter med influensalignende symptomer, som feber, slapphet, tretthet, hodepine og dårlig matlyst. Etter noen dager inntrer i typiske tilfeller det første av de periodiske feberanfallene som er karakteristiske for malaria, dvs en hurtig temperaturstigning opp mot 41 grader med samtidige voldsomme frostrier, og med kjølig hud. Temperaturen holder seg høy i noen timer med tørr og varm hud med hodepine, tørste og ofte kvalme. anfallet avsluttes med et raskt temperaturfall hvor man bader i svette. Hele anfallet tar 6-8 timer ved mild malaria og opptil 24 timer ved ondartet malaria. Da malaria i starten kan ligne flere andre sykdommer er det viktig alltid uoppfordret å fortelle legen at man har vært i malariaområde.

Hvordan forebygger man malaria?

Da det ikke finnes vaksine mot malaria, er det viktig å huske malariatabletter. Hovedmiddelet til å forebygge malaria er Klorokin. Enkelte malariatyper i Afrika syd for Sahara, Sørøst-Asia og Amazonasområdet er motstandsdyktige for Klorokin. Da må du ta Paludrin i tillegg.

Psoriasis kan forverres av klorokin. Oppsøk i såfall lege før avreise.

Malariatablettene hindrer malariaparasitten, som overføres med myggen, å formere seg i kroppen. Første dose tas i uken før avreise til malariaområdet. Det er viktig å huske på og ta tablettene også etter at man kommet hjem. Disse må tas 4 uker etter utreise fra malariaområdet. Eventuell kvalme eller fordøyelsesbesvær kan reduseres ved å ta tablettene til maten. Til barn finnes mikstur. Malariatabletter gir ikke 100 % beskyttelse. Det er derfor viktig å unngå myggestikk. Bruk myggnett rundt senger, foran dører, vinduer og ventiler. Insektsspray er ofte nødvendig å bruke om natten. Malariamyggen stikker mellom solnedgang og soloppgang, og det er da viktig å være godt tildekket med klær, sokker, fottøy og hodeplagg. Husk myggolje, Eurax, som påsmøres naken hud med få timers mellomrom, husk også anklene.

Hvor farlig er malaria?

Den ondartede formen for malaria er livsfarlig dersom ikke riktig behandling blir startet i tide. De øvrige former for malaria kan man gå med i årevis hvis man ikke får behandling. Husk alltid uten oppfordring å fortelle hvor du har vært hvis du får feber etter opphold i malariaområde. Blant leger heter det at feber etter opphold i malariaområde er malaria inntil det motsatte er bevist. Etter behandling i tide blir man alltid frisk uten mén.