Video: En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring er mer mottakelige for smitte med en bakterie (meningokokker) som kan gi hjernehinnebetennelse. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiring nå til våren vurderer å vaksinere seg mot bakterien.