Hvis man skal gjennomføre en kur med penicillin, har det vært vanlig å bli anbefalt å ta medisinen utenom måltid (en time før eller to timer etter). Det bedrer kroppens opptak av penicillin.

Ulempen er at anbefalingen gjør det med mer krevende å gjennomføre kuren korrekt. For noen fører dette til at de ikke fullfører den, hvilket øker risikoen for tilbakefall.

Spesialist i legemiddelbruk Andreas Austgulen Westin og medarbeidere gikk for en tid tilbake gjennom forskning som har vært gjort på dette feltet. Hensikten var å avklare hvor viktig det er å ta penicillin på «fastende» mage. De fant at nedsatt opptak av penicillin hvis det tas sammen med mat er av så liten betydning at man bør gå bort fra dagens anbefaling. Det er viktigere at man tar alle dosene hver dag, og at man gjennomfører kuren i et tilstrekkelig antall dager.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening