Mer enn 60 prosent av halsinfeksjoner skyldes ulike virus. Typiske symptomer er lett ubehag fra nese og svelg, ganske god allmenntilstand og lite eller ingen feber. Hoste er vanlig. Mot virus hjelper ikke antibiotika.

Hos cirka 20 prosent som oppsøker en allmennlege med vondt i halsen skyldes plagene bakterien streptokokker. Vanlige tegn er moderat til sterke smerter når man svelger, feber over 38,5oC, store mandler i svelget - ofte med gulhvit belegg, ømme og hovne lymfekjertler på halsen og fravær av hoste. Ved en streptokokkinfeksjon kan penicillin forkorte sykdomsvarigheten og forebygge komplikasjoner.

Ofte er symptomene ved en halsbetennelse en mellomting mellom en typisk virusinfeksjon med relativt lette symptomer fra nese og svelg samt hoste og en mer intens halsinfeksjon med streptokokker. I slike tvilstilfeller kan en bakteriologisk hurtigtest eller blodprøven CRP være til hjelp. Utslag på en av disse prøvene øker sannsynligheten for at en kur med penicillin vil lindre.

Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten