Spørsmål: Hvor kan jeg finne et elektronisk register over vaksinene som jeg har fått?

Svar: Tjenesten «Mine vaksiner» er et tilbud på den offentlige helseportalen Helsenorge.no. Der finner du en oversikt over hvilke vaksiner som du og dine barn under 16 år har fått. Følgende vaksiner er oppført:

·         Barnevaksiner for alle som er født i 1995 eller senere.
·         Barnevaksiner for personer som er i født i 1976 eller senere og som kommer fra prøvefylkene Akershus, Oslo, Hedmark eller Hordaland.
·         Reisevaksiner som er tatt i 2011 og senere for alle aldersgrupper
·         Pandemivaksine (svineinfluensa) for alle aldersgrupper.

Via nettløsningen kan du få skrevet ut et internasjonalt vaksinasjonskort. Du logger deg inn i tjenesten på samme måte som når du bruker nettbank (med BankID eller tilsvarende løsninger). Dessverre finnes det ikke en elektronisk tilgjengelig oversikt over vaksiner som ikke er registrert i «Mine vaksiner».