Spørsmål: Jeg begynte på en kur med Apocilin mot streptokokker for noen dager siden og føler meg bedre nå. Spørsmålet mitt er om det er farlig å kombinere Apocillin med alkohol? Jeg har hørt at det kan ødelegge effekten av hele kuren. Er det sant?

Svar: Apocillin inneholder vanlig penicillin. Virkningen av dette legemiddelet blir ikke svekket av alkohol. Det er heller ikke farlig å kombinere penicillin og alkohol.

Man bør likevel være avholdende når man gjennomfører en penicillinkur fordi alkohol til en viss grad nedsetter kroppens egen evne til å bekjempe infeksjonen. I tillegg tåler man ofte alkoholen litt dårligere når man har en så kraftig infeksjon at man trenger penicillin. Blir man kvalm og kaster opp tablettene, avtar effekten av kuren. Et annet poeng er at både alkohol og penicillin kan gi løs avføring. Det er også et moment at alkoholbruk øker sannsynligheten for at man glemmer å ta penicillintablettene til rett tid.

Mange mennesker bruker betegnelsen "penicillin" om alle typer antibiotika. Det er en rekke antibiotika som ikke bør kombineres med alkohol. De viktigste er cefalosporiner (for eksempel Keflex), ketakonzoler (for eksempel Fungoral) og metronidazol (for eksempel Flagyl). Disse midlene kan gi ubehagelige bivirkninger som kvalme, hodepine og varmefølelse, hvis de blir tatt sammen med alkohol. Personer som jevnlig bruker alkohol kan for øvrig få nedsatt effekt av antibiotika som inneholder doksycyklin (for eksempel Doxylin). For enkelte typer sulfapreparater skjer dette selv ved kortvarig alkoholbruk.