Spørsmål: Når har leger tenkt å innse at man ikke blir kvitt borreliose etter bare tre ukers behandling med antibiotika? I dag nekter de å lytte til pasientene. Jeg lurer også på om man er immun mot sykdommen hvis man overlever infeksjonen?

Svar: Et bitt av flått kan føre til at man blir smittet av bakterien Borrelia burgdorferi. Oftest klarer kroppens immunforsvar å nedkjempe denne bakterien på egen hånd, men når dette ikke skjer, kan den forårsake ulike symptomer, såkalt borreliose. Barn er mest utsatt, dernest eldre mennesker. Typiske symptomer er leddplager, ulike typer utslett, lammelse av ansiktsnerven eller andre symptomer fra sentralnervesystemet.

I 2014 ble borreliose påvist hos 321 personer i Norge. Dessverre kan diagnosen være vanskelig å stille, fordi infeksjonen ofte medfører plager som er til forveksling lik andre sykdommer.

De aller fleste blir kvitt bakterien etter en antibiotikakur. Kurens varighet er fra 10 til 21 dager, avhengig av symptomenes omfang. Du har rett i at enkelte til tross for korrekt gjennomført kur har vedvarende plager som tretthet, smerter i ledd eller hodepine. Man mener at disse symptomene kan skyldes en forbigående feilreaksjon i immunforsvaret. Den er ikke mulig å behandle med antibiotika, og plagene forsvinner som regel av seg selv etter hvert. Hvis symptomene ikke avtar, foreslår jeg at du snakker med fastlegen din om du kan ha nytte av en vurdering hos en spesialist i infeksjonssykdommer.

Man blir dessverre ikke immun mot Borrelia selv om man har hatt borreliose. Det er altså mulig å bli smittet gjentatte ganger.