Spørsmål: Jeg lurer på hva som egentlig er forskjellen på forkjølelse og influensa? Jeg har alltid trodd at influensa er mer alvorlig enn forkjølelse, men jeg har inntrykk av at forkjølelser ofte blir kalt for influensa.

Svar: Forkjølelse og influensa skyldes to forskjellige grupper med virus. Selv om symptomene som de forårsaker har enkelte fellestrekk, er de ulike sykdommer. Her er tegn som til en viss grad skiller de to infeksjonene.

• Start: symptomene ved forkjølelser inntrer gjerne gradvis i løpet av noen dager. Influensa har en mer brå start.
• Feber: en forkjølelse gir som regel lite eller ingen feber hos en voksen person. Ved influensa er temperatur opp mot 39 – 40 grader vanlig.
• Hoste: både forkjølelser og influensa er ledsaget av hoste, men den er vanligvis mer intens ved influensa. Risikoen for at influensa blir etterfulgt av en lungebetennelse er også større.
• Andre symptomer: forkjølelser omfatter vanligvis kun de øvre delene av luftveiene med rennende eller tett nese, sår hals, bihuleplager og ørebetennelse. Ved influensa er hele kroppen rammet. I tillegg til forkjølelsessymptomer er muskelverk og generell sykdomsfølelse typisk, og symptomene varer lengre; ikke sjelden opptil 2-3 uker.

Forkjølelser forekommer hele året, mens i Norge har influensaviruset høysesong i perioden desember - april. Det smitter gjennom hosting og nysing, men kan også overføres ved direkte kontakt. I gjennomsnitt dør årlig 900 personer av influensa i Norge. Mest utsatt er eldre mennesker og de som har en kronisk sykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler følgende grupper å la seg vaksinere:

• personer over 65 år
• helsepersonell
• beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• gravide etter 12. svangerskapsuke
• voksne og barn med kroniske sykdommer i lunger, hjerte, lever, nyre eller nervesystemet
• voksne og barn med diabetes eller nedsatt forsvar mot infeksjoner
• voksne og barn med alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40 kg/m2)

Influensaviruset forandrer seg stadig. Derfor er det nødvendig å vaksinere seg hvert år. Vaksinen reduserer risikoen for å bli syk og for å bli rammet av komplikasjoner. Man begrenser smitterisikoen ytterligere ved å vaske hendene ofte. Hvis man er syk med feber, bør man holde seg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til seg selv og for å unngå å smitte andre.