Spørsmål: Jeg har hatt hepatitt C i cirka fem år. Noen ganger har jeg hatt litt for høye leverprøver. Hvor mange år kan jeg leve med dette uten behandling? Jeg har hørt at behandlingen er veldig hard, så jeg vet ikke om jeg orker den.

Svar: Det finnes en rekke virus som kan framkalle leversykdom. Flere av dem har navn etter bokstavene i alfabetet. De kalles hepatitt A, hepatitt B, hepatitt C, hepatitt D og hepatitt E. Virusene har ulike smittemåter og seinfølger.

Hepatitt C smitter først og fremst ved urene sprøyter. Tidligere var også blodoverføring en viktig smittevei. Viruset kan bli overført ved seksuell kontakt, men denne smittemåten er uvanlig. Hos 30-40 prosent finner man ingen forklaring på hvordan de ble smittet.

De aller fleste som blir smittet av hepatitt C får ingen symptomer. Smitten blir derfor ofte oppdaget tilfeldig i forbindelse med at man undersøker blodet av andre årsaker. Av de som blir syke er de vanligste symptomene influensalignende plager, utslett, slapphet, vonde ledd, ubehag i magen, gulsott, mørk urin og lys avføring.

Viruset hepatitt C er vanskelig å bekjempe for menneskets immunsystem. Mellom 75 og 85 klarer derfor ikke å kvitte seg med det og får en kronisk leverinfeksjon. Uten behandling fører dette til en alvorlig leverskade etter 20-40 år hos om lag 20 prosent. Legemidlene Interferon og Ribavirin kan i betydelig grad begrense risikoen for at dette skjer. Slik behandling er mest aktuell for rusfrie personer under 65-70 år som har en vedvarende leverbetennelse vurdert ut i fra blodprøver og vevsprøver fra leveren. Effekten av midlene varierer med hvilken variant av viruset man er smittet med. En kartlegging av virusets egenskaper er derfor viktig før man tar stilling til om og når behandling bør settes i gang. Du har rett i at bivirkninger er vanlig. De hyppigste er influensalignende plager som hodepine, muskelsmerter og slapphet samt irritabilitet og søvnproblemer.

Mitt råd er at du i første omgang kontakter legen din med spørsmål om du har en kronisk infeksjon og spør om du i så fall kan bli henvist til en nærmere kartlegging av infeksjonens omfang og for å få råd vedrørende behandling.