Spørsmål: Jeg var for kort tid siden til en vanlig underlivsundersøkelse hos en ny lege. Det var en del ting ved denne undersøkelsen som jeg stusset på, og som gjør at jeg ikke har lyst til å gå tilbake til han. Legene jeg har vært hos tidligere har pleid å ha en sykepleier til stede ved undersøkelsen. Det hadde ikke legen jeg var hos nå. Dernest hadde han bare hanske på den ene hånden. Da telefonen ringte mens han undersøkte meg besvarte han anropet og skrev deretter noe på tastaturet før han fortsatte undersøkelsen av meg uten å bytte hansken eller vaske hendene. Er det vanlig å være så urenslig, eller er det bare jeg som er overfølsom? Kan jeg ha bli smittet av noe på denne måten?

 Svar: Det er vanlig at mannlige leger informerer pasienten om at en legesekretær eller sykepleier kan være til stede ved en gynekologisk undersøkelse hvis pasienten ønsker det. I følge Lov om helsepersonell og Lov om pasientrettigheter skal legen ved behov opplyse pasienten om vedkommende sin ”rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.”

Jeg forstår at du stusser over at legen kun brukte hanske på den en hånden, og at hansken ikke ble byttet i forbindelse med at han svarte på telefonen og skrev på tastaturet. Det framstår som uhygienisk, selv om smittefaren er begrenset. De fleste mikrobene på et tastatur og en telefon er bakterier og virus som vi normalt har på huden og som vi blir tilført i mange andre sammenhenger, for eksempel handlevogner, betalingsterminaler, busser og trikker, dørhåndtak og mynter og når vi håndhilser på andre. Hvis legen vanligvis berører sine pasienters underliv uten bruk av hansker, er det over tid en viss (dog liten) risiko for at han blir smittet med herpes på hendene. Denne smitten kan han i teorien videreføre. Sannsynligheten for at dette skjer er meget begrenset, og andre seksuelt overførbare sykdommer kan du i praksis se bort i fra. Disse sykdommene smitter i utgangspunktet bare ved seksuell kontakt, ettersom smitte forutsetter at hud, slimhinner eller sekret fra slimhinner ”masseres” inn i mottakers hud eller slimhinner. Flyktig berøring er ikke tilstrekkelig. Jeg forstår likevel godt at du ikke har lyst til å benytte denne legen igjen.