PrEP er bruk av hiv-medisiner for å redusere smitterisikoen for hiv-negative personer som er utsatt for vedvarende høy smittefare. Det gjøres i dag med en kombinasjon av to medisiner.

Effekt

 PrEP er først og fremst aktuelt for personer som har en hiv-positiv seksualpartner, eller som deler sprøyter med en  hiv-positiv person. Ved korrekt bruk kan PrEP-medisin redusere risikoen for seksuell smitte med mer enn 90 prosent og smitte ved deling av sprøyter med mer enn 70 prosent.

En vaksine?

PrEP er ikke vaksine. En vaksine lærer immunforsvaret å bekjempe en mikrobe. Denne evnen vedvarer vanligvis i mange år. Ved PrEP må medisin tas fast hver dag for å hemme virusets vekst i kroppen. Hvis medisinen ikke tas daglig, avtar den beskyttende virkningen raskt.

Hvor lenge bruker jeg medisiner?

PrEP må tas daglig for å gi god beskyttelse. Hvis endringer i ditt liv tilsier at du ikke lenger trenger PrEP, eller du ofte glemmer å ta pillen, kan du avslutte behandlingen. Det kan også være aktuelt, dersom du opplever bivirkningene som plagsomme.

Bivirkninger

Det medikamentet som i dag blir brukt som PrEP-medisin kan gi noe kvalme. Det er ikke holdepunkter for at behandlingen medfører alvorlige bivirkninger.

Ubeskyttet sex ok?

PrEP beskytter kun mot hiv og ikke mot andre seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, gonore eller hepatitt B. Man bør derfor beskytte seg ved bruk av kondom. Det reduserer risikoen ytterligere for hiv-smitte.

Vær oppmerksom på at kondom ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot mikrober som overføres ved direkte hudkontakt som for eksempel hpv-virus (kjønnsvorter), herpes eller syfilis.

PrEP eller PEP?

PrEP er et forebyggende tiltak for personer som vedvarende er i en risikosituasjon.

PEP (Post-Eksponerings Profylakse) er aktuelt etter enkeltstående hendelser som innebærer høy smittefare. Eksempler:

  • smittestoff på slimhinne eller stikkskade fra
  • deling av sprøyte, nål eller brukerutstyr med
  • analt/vaginalt samleie med

en person med kjent eller høy risiko for hiv.

PEP bør igangsettes raskest mulig, helst innen 4 timer og inntil 48 timer. Medisinen tas i 28 dager.

Smitterisiko i ulike situasjoner

Antatt smitterisiko for hiv ved ubeskyttet eksponering fra kjent hivpositiv person
som ikke står på behandling *

     

Eksponeringstype

 

Antatt smittefare %

Analt samleie - mottaker

 

1,11 (0,042 - 3,0)

Analt samleie - innfører

 

0,06 (0,06 - 0,065)

Vaginalt samleie - mottaker

0,1 (0,004 - 0,032)

Vaginalt samleie - innfører

 

0,082 (0,011 - 0,38)

Oralsex - mottaker

 

0,02

Oralsex - innfører

 

0

Stikkskade

 

0,3 (0,2 - 0,5)

Deling av sprøyteutstyr

 

0,67


* Benn P, et al. UK guidelines for the use of post-exposure prophylaxis for hiv following sexual exposure (2011). Int J of STD & AIDS 2011;22:695-708

 

Kilder:

Centers for Disease Control and Prevention ”HIV/AIDS – PrEP”, 2016

Norsk forening for infeksjonsmedisin ”Faglige retningslinjer for behandling og oppfølging av hiv” 2015