Nesten hvert år får noen russ smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon).

Tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør gjør at meningokokkbakterien sprer seg lett blant ungdommene og forårsaker sykdom.

Bakterien som kan forårsake livstruende hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning kan finnes i halsen hos friske personer. Derfra kan den smitte til andre som kan bli syke hvis immunforsvaret deres er nedsatt slik det gjerne blir når man fester over lengre tid.

Sykdommen utvikler seg raskt, og har du mistanke om du eller en venn har meningokokksykdom bør lege oppsøkes umiddelbart. Hvis man kommer raskt til behandling, er det gode muligheter for å bli helt frisk. Sykdommen kan ligne på fyllesyke og utmattelse.

Fagpersonene ved Nasjonalt folkehelseinstitutt gir følgende råd om hvordan du unngår å bli smittet i russetiden:

• Ta deg tid til å sove ut! Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.

• Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.

• Kyss bare kjæresten din.

• Unngå å røyke av samme sigarett som andre.

• Unngå å rope og skrike så mye at du blir hes og halsen sår. Dette kan gjøre slimhinnene mer mottaklig for infeksjoner.

Tilkall/oppsøk lege snarest dersom du eller en av dine russekamerater har symptomer på sykdom. Hvis det er meningokokkinfeksjon er det viktig å komme raskt til riktig behandling.

Tegn på meningokokksykdom

• Feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast er vanligst i begynnelsen.

• Følelse av eller tegn på sterkt nedsatt allmenntilstand et av de viktigste tegnene.

• Utslett kan være et alvorlig tegn og må tas alvorlig. Sjekk utslettet med å trykke et glass over det. Hvis du ikke kan trykke bort utslettet, dreier det seg om småblødninger i huden som kan skyldes meningokokksykdom. Da må du kontakte lege eller sykehus umiddelbart.

• Stiv nakke eller rygg og nedsatt bevissthet kan komme forholdsvis seint i sykdomsforløpet og oppstår når meningokokksykdom forårsaker hjernehinnebetennelse.

• De aller alvorligste tilfellene, de med blodforgiftning, forløper uten nakkestivhet, og utvikler seg meget raskt.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt