Norge har de siste årene hatt en av de høyeste forekomstene av kikhoste i Europa, selv om over 90 prosent er vaksinert mot sykdommen.

168 tilfeller med kikhoste per 100 000 innbygger, stod for ”seieren” i 2004.

Kikhosten rammer uvaksinerte eller delvis vaksinerte spedbarn. Eldre barn er også utsatt på grunn av synkende vaksineimmunitet.

Optimal vaksineeffekt

Det viser en norsk undersøkelse ved Ullevål universitetssykehus.

Kikhostevaksinen blir gitt i form av tre doser innen barnets første leveår. Etter alle tre dosene er risikoen for kikhoste redusert med 80 prosent.

Etter fem år vil beskyttelseseffekten synke gradvis. I 2005 ble det derfor innført en ny dose med kikhostevaksine for seksåringene.

Kikhostevaksine inngår i den såkalte DTP-vaksinen (trippelvaksine). Den beskytter mot Difter, Teatnus (stivkrampe) og Pertussis (kikhoste).

Det vil senere bli vurdert om det skal tilbys enda en dose senere i grunnskolen. Slike etterfyllingsdoser kan gi beskyttelse i nærmere ti år og vil gi færre kikhostetilfeller blant større barn. Dette vil redusere faren for at uvaksinerte spedbarn blir smittet.

Mor og søsken smitter

63 prosent av barna ble smittet på grunn av nærkontakt med personer med langvarig hoste. I 70 prosent av disse tilfellene var mor eller søsken smittebærerne.

Anfall av hosting var det hyppigste symptomet på kikhoste, med 97 prosent. Andre symptomer som ”kiking” og brekninger var ikke så utbredt.

Siden 1983 er det rapportert fire dødsfall som følge av kikhoste i landet.

73 barn deltok i undersøkelsen som gikk over en periode på seks år.

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening