I Norge dør 1 300 mennesker hvert år av influensa. Hvem er utsatt?

Vaksinerer du deg nå, er du ute i god tid før influensaepidemien bryter ut. Husk på at kroppen trenger minst en uke for å danne full beskyttelse mot viruset.

For noen grupper kan influensa føre til store komplikasjoner.

Det er personer:

Kommer du under en av disse gruppene bør du vaksinere deg hvert år.

Hvert år blir det nemlig laget nye vaksiner. Det finnes flere typer influensavirus og det er ikke sikkert at en vaksine fra i fjor vil inneholde virustypene som gjelder i år.

I tillegg til å vaksinere deg kan du også forebygge influensa på andre måter:

Influensavaksinen gir ikke full beskyttelse mot smitte blant alle, men kan korte ned sykdomsperioden og mildne symptomene.