Fakta om drikkevannsparasittene i Oslo.

De to parasittene som er påvist i drikkevannet i store deler av Oslo kommune er:

- Giardia lamblia
- Kryptosporidiose

Begge er encellede parasitter, også kalt protozoer, som kan føre til diaré.

Infeksjon skjer vanligvis gjennom drikkevann, men i sjeldne tilfeller kan matvarer være smittekilden. Parasittene kan også overføres hvis du er i kontakt med avføring fra infiserte mennesker eller dyr. God håndhygiene er derfor viktig.

Klor dreper ikke parasittene. Du er nødt til å koke vannet for å bli kvitt dem.

Giardia

De fleste som blir infisert med giardia har få eller ingen symptomer. Blir ikke parasitten oppdaget eller behandlet kan derfor smittebærere gå rundt i lengre tid uten å være klar over at han eller hun er blitt infisert.

Noen kan derimot reagere på parasitten i form av perioder med:

- diaré
- luftplager
- vekttap

Det går vanligvis mellom sju til ti dager fra man er smittet til man får symptomer, men denne ”venteperioden” (inkubasjonstiden) kan variere mellom alt fra fem til 25 dager.

Giardia er en av de vanligste mikroorganismer i infiserte drikkevann i industrialiserte land. I Norge ble det første vannbårne utbruddet dokumentert i Bergen i 2004.

De siste 20 årene har det vært en gradvis økning i rapporterte tilfeller med giardiainfeksjon i landet. Det skyldes trolig større reiseaktivitet til, og økt innvandring fra, land hvor parasitten er mer utbredt.

Ulike medikamenter kan benyttes i behandlingen av smittede personer med eller uten synlige symptomer.

Kryptosporidiose

Denne parasitten er en nær slektning av giardia, men infeksjon av kryptosporidiose gir vanligvis mildere symptomer. Den kan lett bli forvekslet med mage-tarmkatarr eller andre diarétilstander som skyldes virus eller matforgiftning.

Har du et normalt immunforsvar vil du kvitte deg med parasitten i løpet av to til fire uker. For personer med nedsatte immunfunksjoner, som AIDS-pasienter, kan infeksjonen føre til alvorlig, livstruende diaré.

Parasitten angriper slimhinner i tarmen og kan gi:

- diaré
- magesmerter
- vekttap
- brekninger

Inkubasjonstiden er fra 1 til 12 dager.

Det finnes ingen medikamenter som spesifikt utrydder kryptosporidiose. Behandlingen blir derfor rettet mot symptomene i påvente av at kroppen kvitter seg med parasitten på egen hånd.

Kryptosporidiose er en av de vanligste årsakene til vannbårne utbrudd i mange industrialiserte land. Det alvorligste tilfellet skjedde i Milwaukee i USA 1993 hvor over 400 000 ble syke og 100 personer døde.

Vannbårne utbrudd er ikke tidligere registrert i Norge.

Forebyggende tiltak

Du kan ta noen forhåndsregler i hverdagen for å unngå smitte:

- Vask alltid frukt og grønnsaker før du spiser dem
- Ha god håndhygiene
- Kok vannet ved mistenkt drikkevannsutbrudd

Forebyggende tiltak ved utenlandsreiser er å:

• koke vannet eller kun drikke vann som selges på flasker
• unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt
• alltid vaske hendene etter toalettbesøk og før matlaging

Pasienter med nedsatt immunforsvar bør ikke drikke vann fra:

- innsjøer
- elver
- bekker
- ukjente vannverk
- vannverk hvor parasitter hyppig blir påvist

Hvis personer innenfor visse yrker får påvist smitte av parasittene, bør de holde seg hjemme fra arbeid til de har vært symptomfrie i 48 timer.

Det gjelder yrkestakere i:

- næringsmiddelindustrien, inkludert serveringssteder
- helsesektoren, som har direkte kontakt med pasienter som har nedsatte immunfunksjoner

Barn i førskolealder som er i institusjoner, som for eksempel barnehager, bør også være hjemme til de har vært symptomfrie i to døgn.

Andre kan vende tilbake til arbeidet eller institusjon når symptomene opphører.

Kilde: Folkehelseinstituttet