I fjor ble det diagnostisert rekordmange personer med hivsmitte.

I 2006 ble 276 nye mennesker diagnostisert med hiv i Norge. 179 av dem var menn og 97 kvinner.

Det er det høyeste antallet nye diagnostiserte tilfeller noensinne. Økningen skyldes trolig en stigning i antall hivsmittede homoseksuelle menn og innvandrere.

Totalt er det nå registrert 3 539 personer med hivsmitte i Norge.

Homofile menn

Mange homoseksuelle hivsmittede har blitt infisert som følge av tilfeldig eller anonym sex.

90 menn oppga at de ble smittet etter å sex med andre menn. 57 av dem ble infisert i Oslo, 19 i utlandet og ni ble smittet andre steder i landet. Fem av mennene oppga at smittestedet var ukjent.

Heterofile kvinner og menn

Flesteparten av personene som har blitt infisert via heteroseksuell kontakt er innvandrere som allerede var smittet før de ankom Norge.

122 innvandrere ble diagnostisert med hiv før ankomst til landet. De fleste kommer fra konfliktområder i Afrika.

Mesteparten av heteroseksuelle norske menn blir smittet i utlandet, ofte av prostituerte. Thailand er det landet hvor flest blir smittet. 11 nye tilfeller ble diagnostisert i fjor.

42 personer ble smittet mens de var bosatt i Norge. 15 av disse var mennesker med innvandrerbakgrunn.

Kvinner blir som regel smittet av fast partner i Norge.

Stoffmisbrukere

Kun sju av de nye diagnostiserte personene i 2006 var misbrukere. Det er det laveste antallet på flere år.

Alle smittede er menn og ble trolig infisert i Norge. Fem av disse i Oslo.

Annet

Seks barn ble meldt smittet i 2006. Alle fikk overført viruset fra sin mor i svangerskapet (perinatalt), og alle var født i utlandet. I Norge har vi ikke sett slik smitte siden 2000.

Ni personer oppgir at smitteårsaken er ukjent.

Kilde: Folkehelseinstituttet