1. desember markerer vi kampen mot hiv og aids.

Verdens Aidsdag ble stiftet i 1988 av UNAIDS, FNs fellesorgan mot hiv og aids.

1. desember er dagen vi skal markere kampen mot aidsepidemien og vise solidaritet til de som er rammet.

Dette året er fokuset på ”lederskap”. Ønsket er å få verdens ledere til å innfri løfter om forebygging og behandling av hivsmittede.

I Norge er temaet for dagen ”Ta ansvar”, og det er opprettet en egen nettside: www.verdensaidsdag.no (ekstern lenke). Her finner du informasjon om ulike arrangementer både fredag 30. november og lørdag 1. desember.

Hiv i Norge

I år er det så langt meldt 189 nye hivpositive personer. 131 av dem er menn og 58 kvinner. På samme tid i fjor var 221 mennesker diagnostisert.

Det viser tall fra MSIS (Meldingssystemet for smittsomme sykdommer).

Trolig vil det totale antallet ved slutten av året være rundt 240 nye hivsmittede. Det er en nedgang sammenlignet med 2006 hvor 276 nye mennesker ble diagnostisert med hiv.

Hiv i verden

I 2006 anslo UNAIDS at det var 39,5 millioner mennesker med hiv i verden. Nå er tallet nedjustert til 33,2 millioner.

Dette skyldes hovedsakelig en overvurdering av antall smittede i India og enkelte land i Afrika sør for Sahara. Overvåkningen av epidemien og metodene for analyse og modellering er nå forbedret.

UNAIDS regner med at rundt 2,5 millioner mennesker blir smittet hvert år mot tidligere 4,3 millioner. Nedgangen skyldes både de nedjusterte anslagene og redusert smittespredning.

Forekomsten av hiv ser også ut til å gå tilbake i flere afrikanske land, som tyder på at forebyggende tiltak fungerer.

Likevel er aids fortsatt en av de største dødsårsakene i verden. I år regner en med at 2,1 millioner, eller 5 700 personer hver dag, vil dø av sykdommen. De fleste av dem på grunn av manglende tilgang til forebyggende tiltak og tilstrekkelig behandling.

Mer informasjon finner du på http://www.unaids.org/en/ (ekstern lenke).

Kilde: Folkehelseinstituttet