Toksisk sjokksyndrom er også kjent under navnet ”tampongsyke”.

Toksisk sjokksyndrom ble for første gang beskrevet i 1978.

Sammenhengen mellom stafylokokkinfeksjon og tampongbruk i forbindelse med menstruasjon ble skildret to år senere i 1980. TSS er dermed også kjent som ”tampongsyke”.

Hva er toksisk sjokksyndrom?

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig sykdom som forårsakes av en gift produsert av gule stafylokokker (Staphylococcus Aureus) eller gruppe A streptokokkbakterier (GAS). Disse bakteriene finnes naturlig på menneskekroppen, spesielt i nesen, armhulene, lysken eller skjeden.

Hos enkelte personer kan bakteriene forårsake alvorlige infeksjoner. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen. Uten snarlig behandling kan sykdommen raskt bli livstruende.

TSS kan forkomme etter kirurgiske inngrep, fødsler, sårskader eller i forbindelse med menstruasjon.

Rundt halvparten som rammes av TSS er jenter og kvinner som har brukt tampong i forbindelse med menstruasjon.

Omtrent 70 prosent av alle menstruerende kvinner i USA og Vest-Europa bruker tamponger. I undersøkelser fra USA tidlig på 80-tallet framkom det at ti av 100 000 kvinner fikk TSS. Etter at høyabsorberende tamponger ble trukket fra markedet, og tampongpakker ble utstyrt med brukerveiledende vedlegg som advarte mot TSS, falt andelen drastisk. Mot slutten av 80-tallet forekom TSS kun hos én av 100 000 kvinner.

Hvilke symptomer er vanlige ved TSS?

Snarlig behandling ved TSS er avgjørende. Det er derfor viktig å gjenkjenne symptomene en slik infeksjon. Sykdomstegnene kan minne om dem ved influensa:

- plutselig høy feber
- oppkast
- diaré
- hodeverk
- sår hals
- matthet
- svimmelhet
- rød og varm hud
- muskelsmerter

Jenter/kvinner som plutselig føler seg dårlig under menstruasjon, og har vært helt friske på forhånd, bør først og fremst fjerne tampongen umiddelbart. Kontakt lege eller sykehus så snart som mulig.

Hva er det som forårsaker TSS?

Som nevnt tidligere, skyldes sykdom giftproduserende gule stafylokokker eller gruppe A streptokokker (GAS).

Begge bakterietypene finnes naturlig på menneskekroppen. Syndromet kan dermed potensielt forekomme hos oss alle, men hos de aller fleste vil bakteriene ikke føre til sykdom.

Akutt TSS blir vanligvis utløst som følge av tampongbruk i forbindelse med menstruasjon hos kvinner. Barriereprevensjonsmidler (pessar) kan være en annen mulig årsak.

Bakterier fra nese, svelg, skjede, endetarm og sår på kroppen kan også utløse tilstanden.

Hvordan blir TSS behandlet?

Ved symptomer på TSS er det viktig å fjerne eventuell tampong og kontakte lege eller sykehus umiddelbart. Ved alvorlige infeksjon må pasienten legges inn på sykehus.

Eventuelt sjokk og svikt i kroppens væskebalanse blir korrigert. Det blir også gitt antibiotika intravenøst for å fjerne bakteriene.

I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å operere bort betent vev.

Hvordan kan jeg unngå å få TSS?

Kvinner kan redusere faren for TSS ved å bruke tamponger med lavest mulig oppsugingsevne. Det er også lurt å bruke bind minst én gang i døgnet.

Husk at tampongen må skiftes regelmessig – mellom hver fjerde og åttende time. Bruk aldri tampongen i mer enn åtte timer. Glem heller ikke å ta ut den siste tampongen når menstruasjonen er over.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Wikipedia
Tampax