Å drikke grønn te gjør antibiotikakurer mer effektive.

Grønn te kan hjelpe til med å bekjempe såkalte superbakterier, nye bakteriestammer som viser økt motstandsdyktighet mot antibiotika.

Det har egyptiske forskere ved universitetet i Alexandria funnet ut.

Grønn te er en vanlig drikk i Egypt. Sannsynligheten for at en pasient drikker grønn te under en antibiotikakur, er dermed stor. Forskerne ønsket å se om drikken påvirker effekten av legemidlene. De testet grønn te i kombinasjon med antibiotika mot 28 ulike sykdomsframkallende mikroorganismer.

Resultatene viser at samtidig inntak av grønn te øker antibiotikaenes bakteriedrepende virkning.

For eksempel var effekten av kloramfenikol - et antibiotikum som vesentlig brukes til lokalbehandling ved infeksjoner i øyet - nesten dobbelt så stor i kombinasjon med grønn te enn alene.

I tillegg ser det ut til at drikken også reduserer motstandsdyktigheten til resistente bakterier, såkalte superbakterier.

Grønn te gjorde 20 prosent av de motstandsdyktige bakteriene som ble testet, mottakelige for minst ett av antibiotikaene i gruppen cephalosporin. Viktige betalaktam-antibitoika, som for eksempel penicillin, hører til denne gruppen.

I forskning er en studie ikke tilstrekkelig til å endre medisinsk praksis. Resultatene av denne studien bør derfor bli bekreftet i nye studier før den kan bli tillagt vekt.

Kilde:
Society for General Microbiology 2008