Immunsystemet trenger tilstrekkelig med næring for å fungere optimalt.

Redusert matinntak svekker immunforsvaret. Det viser en laboratoriestudie ved University of Chicago.

Viktige B-celler

Det er fra før av kjent at immunsystemet bruker mer energi når det skal bekjempe et virus eller en infeksjon. Forskerne ved University of Chicago ønsket å se hva som skjedde dersom matinntaket ble redusert i en slik situasjon.

Ved å kutte ned kostinntaket til mus med 30 prosent så forskerne at forekomsten av B-celler ble redusert.

B-celler spiller en viktig rolle i immunforsvaret. De produserer antistoffer og er immunsystemets ”hukommelse”. Uten disse cellene må immunforsvaret lære å bekjempe angrep fra en gjentakende inntrenger på nytt.

Å holde tilbake 30 prosent av musenes mat fjernet altså den langsiktige immunbeskyttelsen som gis ved dannelsen av antistoffer.

Avgjørende næring

Tidligere undersøkelser har blant annet vist at infeksjoner forekommer hyppigere og har en tendens til å være mer kroniske hos underernærte barn.

Forskning har også funnet at vaksiner virker dårligere hos underernærte. For at vaksiner skal fungere optimalt må B-celler stimuleres til å produsere tilstrekkelig med antistoffer til immunforsvarets ”minne”.

Forskerne tilrår videre studier på forholdet mellom mat og immunsystemet.

Kilde: Physiological and Biochemical Zoology