Spørsmål: På min fødselsattest fra slutten av 70-tallet står det at jeg er Rh-. Nå har jeg ved to tilfeller fått bekreftet at jeg er Rh+ Er det mulig å endre blodtype sånn, eller er det mest sannsynlig at det foreligger en feil i en av testene?

Svar: Rh er en forkortelse for blodtypen rhesus. Den finnes i mer enn 50 ulike varianter, og innen hver av disse er man enten positiv (+) eller negativ (-). Når vi skriver at en person er rhesus positiv eller negativ er det i praksis varianten rhesus (D) man omtaler fordi det er denne undergruppen i rhesus-systemet som det er viktigst å få fastslått for eksempel før en blodoverføring.

85 prosent av befolkningen er Rh +, og 15 prosent er rhesus-negative. 0,3 prosent er så svakt positive at de ved blodtyping før i tiden feilaktig ble oppfattet som Rh -. Med mer følsomme blodtypingsmetoder blir de nå korrekt registrert som Rh+. Muligens kan det være forklaringen hos deg.

Enkelte sykdomstilstander og beinmargstransplantasjon kan medføre faktiske endringer i blodtype. Hos de aller fleste mennesker er imidlertid blodtypen en stabil og varig egenskap gjennom hele livet.