Usikker på hvordan eksem hos barn skal behandles? Her er en praktisk veiledning.

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal behandle barn med atopisk eksem, spesielt lokalbehandling med kortikosteroider.

Usikkerheten kan medføre underforbruk av steroider, og derved en underbehandling av eksemet. Resultatet vil ofte være et et barn som klør og lange våkenetter

Denne veiledningen retter seg mot foreldre med eksembarn. Vi anser disse rådene som de beste hva angår sjanse for bedring av eksemet, og risiko for bivirkning om du følger rådenen er minimal.

Hvorfor bruke kortisonkremer?

Kortisonkremer er den eneste lokalbehandling vi har i dag som effektivt behandler et eksem. Effektiv behandling med opphør av eksemaktivitet er den eneste mulighet for at hudens barrierefunksjon skal kunne reetableres.

Kortisonkremer brukes når eksemet ikke opphører etter bruk av barrierefremmende tiltak som fuktighetskremer og oljebad.

Hvordan bruke kortisonkremer?

Innledende behandling bør være et steroid som tilhører gruppe ll, et steroid av middels styrke. Barnet skal smøres 2 ganger om dagen så lange eksemet er synlig som rødme i huden.

Det er ikke uvanlig at dette kan ta flere uker. Deretter skal det smøres enda en uke, selv om eksemet er borte. Det gjør vi for å forhindre tilbakefall; for å gi huden en sjanse til styrke sin barriere før eksemet får starte påny.

Det anbefales å smøre kortisonkremen om ettermiddag eller kveld, for å oppnå maksimal kløstillende effekt om natten.

Dersom barnet har et svært gjenstridig eksem vil ytterligere vedlikeholdsbehandling etter den innledende behandlingen være aktuelt.

En anbefaler da å bruke kortisonkremen 2 dager per uke ( for eksempel mandag og torsdag) på de samme eksemområder i en måneds tid etter at den innledende behandlingen er gjennomført. Dette bør gjøres i samråd med lege.

Noen barn opplever ikke langvarig bedring eller opphør av eksemet på ovennevnte behandling. Disse vil som regel bruke lokale steroider i perioder.

Et vanlig opplegg er to ukers smøring, en ukes pause, som etterfølges av smøring osv. Finn sammen med legen den styrke på kortisonkremen som effektivt bringer eksemet til opphør i løpet av noen dager til en ukes tid.

Denne gruppen barn bør prøve litt lengre behandling som skissert ovenfor, en til to ganger årlig, for å forsøke å oppnå langvarig bedring.

Hvor mye kortisonkrem skal vi bruke ?
Av praktiske årsaker innfører vi begrepet FTU (finger tupp enhet). En FTU veier i underkant av et halvt gram, og vil dekke et område tilsvarende to voksne håndflater.

Tabellen under angir mengder i FTU som kreves for hvert område av kroppen, dersom hele området skal behandles.

           
 

Ansikt

&

Hals

Arm

&

Hånd

Ben

&

Fot

Kropp

Bryst/Mage

Kropp

Rygg/Rompe

Alder Antall FTU
3-6 mnd 1 1 1 1/2 1 1 1/2
1-2 år 1 1/2 1 1/2 2 2 3
3-5 år 1 1/2 2 3 3 3 1/2
6-10 år 2 2 1/2 4 1/2 3 1/2 5

Hvor mye kortisonkrem kreves vil være nødvendig over tid ?

Tabellen under er veiledende og angir forbruket i gram ved to daglige påføringer av hele kroppen for forskjellige aldre.

  3 mnd 6 mnd 12 mnd 2 år 3 år 5 år 10 år

Daglig forbruk

Ukentlig forbruk

8

56

9,5

66,5

12

84

13,5

94,5

16

112

20

140

36,5

255,5

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet