Et hemangiom er en godartet svulst bestående av blodårer i huden.

Hemangiomene oppstår vanligvis kort tid etter fødselen, men kan være tilstede ved fødselen. De vil vokse over noen måneder, vanligvis i overkant av et halvt år. Da stanser veksten, og etter varierende tid, vil hemangiomet trekke seg sammen og forsvinne over tid.

Hemangiomene kan blø, men dette er vanligvis ikke farlig og kan stoppes med trykkbandasje. Eventuelle mindre blodkar i huden som står igjen når hemangiomet er borte kan behandles med laser.

De overfladiske hemangiomene kalles "jordbærhemangiomer", fordi overflaten ligner overflaten på et jordbær (se bildet nederst). Enkelte hemangiomer har karnøstene lokalisert dypere i huden, og disse kalles derfor kavernøse hemangiomer.

Hemangiomene er godartede forandringer som forsvinner av seg selv etter få år. Det er derfor vanligvis ikke nødvendig å behandle dem.

Hemangiomer lokalisert til områder av huden rundt øyne, munn og nese samt hemangiomer i underlivet bør vurderes med tanke på behandling. Dersom disse skal behandles bør de behandles så raskt som mulig, helst tidlig i vekstfasen, det vil ofte si i løpet av de første leveuker. Barn med slike hemangiomer bør henvises via sin lege til vurdering med tanke på laserbehandling.

Barn med spesielt store eller vanskelige hemangiomer vil bli vurdert av en egen gruppe leger ved Rikshospitalet, "Hemangiom-gruppen". Legene har spesialfelt innen utredning (radiologer) og behandling (plastikkirurger, barneleger, ØNH leger, hudleger).

Barna møter i denne gruppen etter internhenvisning.

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet.