Soppinfeksjon i tå- og fingernegler er vanlig. Mellom 3 og 8 prosent av befolkningen har dette.

Lokalbehandling
Ved lite utbredt infeksjon i en eller to negler, kan lokalbehandling være tilstrekkelig (Loceryl, Mycospor).

Tablettbehandling
Ved sopp i flere negler vil tablettbehandling oftest være et bedre alternativ. Legemiddelet Lamisil ble registrert i Norge for noen år siden, og medikamentet vil kunne kurere 8 av 10 pasienter med neglsopp etter 3 måneders behandling.

Før behandlingen starter bør det tas prøver av neglen til dyrkning i laboratoriet for å bevise forekomst av sopp.

Hvordan foregår behandling med tabletter?
Hvis dyrkning viser oppvekst vil man foreskrive en tablett Lamisil 250 mg daglig i 3 måneder. Neglens utseende vil da vanligvis normaliseres etterhvert som «frisk» negl vokser ut, men det kan ta mer enn 6 måneder, da negler kan trenge 5-12 måneder før de har vokst helt ut. Bedringen fortsetter m.a.o. etter at man har avsluttet tablettkuren, og medikamentet er tilstede i neglen i flere måneder etter avsluttet tablettkur.

Dersom neglen ikke er normal etter 12 måneder, bør resultatet kontrolleres, eventuelt med ny dyrkningsprøve.

Gir Lamisil tabletter bivirkninger?
En av ti pasienter får lette plager med kvalme, og noen ganger hodepine. Noen få (1 av 100) har fått endret smakssans, men dette har vanligvis gått over når man slutter med tablettene. Noen meget få har fått alvorlige hudreaksjoner. Slike reaksjoner er uforutsigbare, og kan også inntreffe etter bruk av andre, vanlige legemidler.

NeglsoppTabletten kan tas uavhengig av måltider, men tatt med mat vil eventuelt lett kvalme kunne reduseres. Meld fra til legen om eventuelle bivirkninger. Ved utslett skal behandlingen stoppes umiddelbart.

Tablettene påvirker ikke effekten av andre medisiner, men fortell hudlegen om disse, da inntak av andre medisiner kan være tegn på at du har andre sykdommer som legen bør vite om før behandlingen.

Hvorfor blir ikke alle bra?
Neglforandringer kan skyldes andre forhold enn «enkel» soppinfeksjon (skade av neglanlegget, bakterier, nedsatt blodsirkulasjon og hudsykdommer som f.eks. psoriasis). Man kan også bli smittet på nytt etter behandlingen.

Hudpedagogisk senter

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter , Rikshospitalet